بایگانی برچسب: دانلود طرح توجیهی امکانسنجی کولر آبی

طرح توجیهی امکانسنجی کولر آبی-55 صفحه

طرح توجیهی امکانسنجی کولر آبی-55 صفحه   نوع فایل :pdf تعداد صفحات : 55   گزارش حاضر به بررسی و ارزیابی مقدماتی تولید کولر آبی در کشور اختصاص دارد . بررسیهای اولیه حکایت از آن دارد که سرمایهگذاری برای تولید کولر آبی با توجه به وجود شرکتهای بزرگ تولیدکننده کولر آبی و نمایندگان مارکهای معتبر […]