بایگانی برچسب: دانلود طرح توجیهی امکان سنجی تولید کیسه های اسپتیک

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 5240 تن کیسه های اسپتیک 46 صفحه

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 5240 تن کیسه های اسپتیک 46 صفحه نوع فایل :pdf               تعداد صفحات :46               ظرفیت :5240 تن            اشتغالزایی:19         سال :90