بایگانی برچسب: دانلود طرح توجیهی توليد انواع ميلگرد

طرح توجیهی تولید انواع میلگرد – 555,055 تن در سال-166 صفحه

طرح توجیهی تولید انواع میلگرد – 555,055 تن در سال-166 صفحه   نوع فایل-  pdf تعداد صفحات : 166 صفحه حجم فایل : 2/5 گیگ ظرفیت:  555,055 تن در سال اشتغالزایی: 395 قیمت :12000   تولید جهانی فوالد در سال 2013 میالدی یک میلیارد وپانصدو چهل و هشت میلیون تن گزارش شده است. رشد تولید […]