بایگانی برچسب: دانلود طرح توجیهی تولید محصول ISIC3

طرح توجیهی محصول ISIC3 

طرح توجیهی محصول ISIC3    برا ی بهدا شت دهان یا دندا ن word 18 صفحه   نام و کد محصول ISIC3 :   نام تجاری این محصول درایران است و این محصول را در دنیا  به نام oral health liquid    می شناسند. این محصول با  کد 24231713  در لیست ISIC3   مشخص شده است.   […]