بایگانی برچسب: دانلود طرح توجیهی خوراک دام

طرح های توجیهی خوراک دام تا 24000 تن- 269 صفحه pdf

غذای آماده دام

طرح های توجیهی خوراک دام تا 24000 تن- 269 صفحه pdf 1- خوراک دام و طیور …………….. 57   صفحه         24000 تن        2- خوراک دام   از ضایعات کشاورزی         48   صفحه         15000 تن 3- خوراک دام از پساب …………….119   صفحه         20000 تن   مواد […]