بایگانی برچسب: دانلود طرح توجیهی پوکه صنعتی

طرح توجیهی تولید پوکه و کلوخه های سبک شده

طرح توجیهی تولید پوکه و کلوخه های سبک شده 51 صفحه pdf ظرفیت : 50 هزار متر مکعب در سال   کاربرد : پی ، ز یر، کف و سقف سازی ساختمان ،پرکننده ،زیر و پی و بستر و روسازی راه ،تسطیح تورم و عایق  کاری یخبندان ،زهکشی ،حفاظت لوله های یخ زده وخشک نگهدا […]