بایگانی برچسب: دانلود طرح توجیهی چرم

طرح توجیهی چرم از کراست 

طرح توجیهی چرم از کراست     نوع فایل :pdf تعداد صفحات : 48 ظرفیت : 400 هزار فوت مربع اشتغالزایی: 25   چرم های حاصله از گاو و گاومیش که عمدتاً جهت کفی و زیره کفش مورد استفاده قرارمیگیرند نیازی به انجام مراحل نهایی عملیات تکمیلی و پردازش چرم نداشته و مـستقیما قابـل اسـتفاده […]