بایگانی برچسب: دانلود pdf طرح توجیهی امکان سنجی تولید بوژی ریخته گری

طرح توجیهی امکان سنجی تولید بوژی ریخته گری 89 صفحه

طرح توجیهی امکان سنجی تولید بوژی ریخته گری 89 صفحه نوع فایل: pdf تعداد صفحات :89   معرفی محصول عنوان صفحه 1(معرفی محصول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 4 …………………………………………………………………………………………………………………. : ریلی ناوگان) 1-1-1 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………..واگن) 2-1-1 7 ……………………………………………………………………………………………………………………………..بوژی) 4-1-1 9 ……………………………………………………………………………………………………… ها بوژی بندی طبقه) 1-4-1-1 10………………………………………………………………………………………………….. واگن و بوژی اتصال) 2-4-1-1 10………………………………………………………………………………………………………………. بوژی کاسه) 3-4-1-1 11……………………………………………………………………………………………………………..بوژی […]