بایگانی برچسب: پرورش کرم ابریشم

دانلود فایل توجیهی پرورش 200 – 400 –  600 جعبه کرم ابریشم

دانلود فایل توجیهی پرورش 200 – 400 –  600 جعبه کرم ابریشم دانلود سه فایل pdf                  برای تعداد  200 – 400 –  600 جعبه در هر دوره                       هر فایل 15 صفحه= 45   یکی از قدیمی ترین مشاغل […]

طرح پرورش 600 جعبه کرم ابریشم

طرح پرورش 600 جعبه کرم ابریشم نوع فایل: pdf                        تعداد صفحات :15                      ظرفیت : ۶٠٠ جعبه در یک دوره                      میزان اشتغال زایی : ١٠ نفر  Bombix mori […]