بایگانی برچسب: پروژه عملی آلوئه ورا

طرح توجیهی کاشت آلوئه ورا +پروژه عملی +طرح1397- 145صفحه

آلوئه ورا گیاه ثروت

در سال 1398-99 با کاشت آلوئه ورا ثروتمند شوید 
سود دهی در مدت کوتاه – خرید پاجوش – ضمانت خرید
بازار مصرف صنایع مختلف بهداشتی – دارویی