بایگانی برچسب: چاپ سیلک

خلاصه طرح شغلی چاپ سیلک

خلاصه طرح شغلی چاپ سیلک نوع فایل : pdf              صفحات : 2 صفحه   مراحل انجام کار ابزار موردنیاز مواد موردنیاز میزان اشتغالزایی طرح توجیهی چاپ صنعتی و چاپگر عریض 105 صفحه طرح توجیهی رنگرزی و چاپ 4/000/000 متر مربع پارچه دانلود فایل طرح توجیهی 500 تن چاپ صنعتی