بایگانی برچسب: چکیده طرح لاک غلط گیر قلمی (مایع تصحیح کننده)

چکیده طرح لاک غلط گیر قلمی

چکیده طرح لاک غلط گیر قلمی   (مایع تصحیح کننده) پس از اختراع خودکار، مردم مجبور بودند هنگام نوشتن بسیار دقت کنند تا اشتباهی رخ ندهد و نیازی به تصحیح نباشد. اگر به تصحیح احتیاجی بود، باید با پاک کن مخصوص جوهر پاکش می کردند. این نوع پاک کن ترکیبی از ماده سنگی نرم شده […]