بایگانی برچسب: چکیده طرح پودر گوشت و استخوان

چکیده طرح پودر گوشت و استخوان

چکیده طرح پودر گوشت و استخوان     تعریف پودر گوشت و استخوان: )( MBM )) طبق مقررات پودر گوشت واستخوان محصولی است که از حرارت دادن،خشک کردن وآسیاب کل یا قسمتهایی از بدن حیوانات خونگرم به دست می آید واین محصول باید عاری ازسم،شاخ،مو و محتویات دستگاه گوارش یا هرچیزغیر قابل قبول باشد. MBM […]