بایگانی برچسب: Herb

خلاصه طرح شغلی تولید داروهای گیاهی

خلاصه طرح شغلی تولید داروهای گیاهی ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﮐﺸﺖ وﭘﺮورش ﮔﻠﻬﺎ وﮔﻴﺎهﺎن داروﺋﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ فرآوری و استحصال مواد موثره از گیاهان دارویی فرمت : pdf صفحات : 25 صفحه   86 – مشخصات و ویژگی های کالا – فرآیند تولید – امکانات مورد نیاز – نیروی انسانی مورد نیاز – ابعاد اقتصادی طرح – […]