بایگانی برچسب: hl بانک دی

بانک دی و خدمات آن

وب سایت بانک دی لیست آدرس اینترنتی وب سایت بانک های ایران   معرفی بانک دی بانک دی براساس قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال هزار و سیصد و هفتاد و نه، مستند به ماده 98 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی […]