بایگانی برچسب: no falow

برای لینک دهی بلاخره کدامیک ؟ dofallow  یا nofallow 

برای لینک دهی بلاخره کدامیک ؟ dofallow  یا nofallow   در این مطلب میخواهیم درباره یکی از مفاهیمی که موتورهای جستجو مورد توجه قرار میدهند صحبت کنیم. در لینک دادن یک پیوند به صفحه یا سایت دیگر نکته ای هست که از آن بهDoFollow & Nofollow تعبیر میشود. به پیوند زیر توجه فرمایید : 1              […]