بایگانی برچسب: Statistical Consulting Center

خلاصه طرح مرکز مشاوره آماری

  موضوع : طرح مرکز مشاوره آماری شامل: مشخصات  و ویژگی های کالا فرآیند تولید و مراحل آن امکانات موردنیاز نینروی انسانی مورد نیاز ابعاد اقتصادی طرح وضعیت بازار شیوه بازاریابی سازمان ها و مراکز مرتبط مخاطرات شغلی