خلاصه طرح توجیهی کارخانه 1000 تن سیم و کابل-1398

 نوع فایل-  pdf                  تعداد صفحات :14  صفحه                         ظرفیت واقعی تولید سال 1000 تن

مهمترین بازار هدف این طرح صنایع ساختمانی ، الکتریکی و الکترونیکی و اکثر صنایع کشور
دستگاه صادر کننده جواز تاسیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان
نف اشتغال مستقیم اشتغال مستقیم و موجود طرح ر 20
استاندارد محصول دارای کد استاندارد مشخص ملی و بین المللی است
امتیازات اجرای طرح -1 این طـرح در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در جهـت تـامین نیـاز
داخل و ارتقاء ظرفیت تولید کشور احداث خواهد شد.

 

-2 هدف اصلی این طرح تامین نیاز مبرم صنایع مختلف و حوزه سـاخت و
ساز و عمرانی کشور به سیم و کابل می باشد و این طرح گـامی در جهـت
خودکفــایی کشــور و جلــوگیری از واردات ایــن محصــولات محســوب
.می گردد و هم اکنـون کشـور در ایـن محصـولا ت وابسـته بـه واردات و
خروج ارز از کشور .دمی باش
-3 توسعه صنایع سیم و کابل کشور بـا حرکـت در راسـتای توسـعه دانـش
بنیان کارخانه
جاد-4 و تثبیت ای اشتغال و کـارآفرینی در سـالی کـه بـر روی آن تاکیـد
مضاعفی شده است در این کارخانه 20 نفر اشتغال و فرصت شغلی پایـدار و
مستقیم ایجاد گردیده که از نظر تعداد و کیفیـت شـغل هـا حـ ائز اهمیـت
دوچندان می باشد.
مساحت زمین مترمربع 5000
مساحت کل زیربنای مترمربع 1150
دیماندتوان قدرت مورد نیاز برق ت 300 کیلووا
میزان مصرف آب در سال مترمکعب 1500
میزان مصرف گاز طبیعی مترمکعب 5000

 

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30
خلاصه طرح توجیهی کارخانه سیم و کابل-1398
قیمت : 8,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.