دانلود طرح توجیهی افزودنی بتن-360 تن

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات : 44  صفحه

ظرفیت:   360 تن

اشتغالزایی: 39

قیمت :6800

ماده ای غیر از آب، سیمان و مصالح مورد استفاده در بتون، کـه درسـت قبـل از اخـتلاط یـا در هنگـام
اختلاط به بتون افزوده میشود، افزودنیهای بتون نامیده میشود. این مواد خواص بتون را بهبود میبخشند.
دسته بندی های متفاوتی از افزودنی های بتون ارائه شده است. اما افزودنـیهـا را مـیتـوان بـه دو دسـته
عمده طبقه بندی کرد که عبارتند از:

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

افزودنیهای معدنی
1
و افزودنیهای شیمیایی
2
.
افزودنیهای معدنی مواد کاملا ریز و پودری هستند که در مقادیر زیـاد، بـین 20 تـا 100 در صـد وزن
3 ش سیمان، به مخلوط بتون افزوده میشوند. ایـن مـواد شـبه سـیمانی
بیشـتر بـرای کـاهش هزینـه، افـزای
استحکام، کاهش نفوذپذیری در مقابل آب و تاثیر بر سایر خواص بتون نهایی و سخت شده، به کار مـیرونـد.
4 خاکسترهای طبیعی
، Ash Fly و Fume Silica را میتوان در این دسته از افزودنیها قرار داد.
در حین کار با بتون، برای بهبود خواص و کیفیت بتون در حین اخـتلاط، حمـل و نقـل، بتـون ریـزی،
سخت شدن و همچنین غلبه بر برخی مشکلات غیرمترقبه، از افزودنیهای شیمیایی استفاده مـیشـود. ایـن
افزودنیها غالبا سنتزی هستند و نسبت به افزودنیهای معدنی در مقادیر بسیار کمتری اسـتفاده مـیشـوند.
طبقهبندی این افزودنیها دارای استانداردهای مشخصی است که در بخش استانداردها به آنها اشاره میشود.
در تعریف استاندارد بریتانیا آمده است: ” افزودنیهای بتون موادی هستند کـه در هنگـام آمـادهسـازی
بتون به آن افزوده میشوند و مقدار آنها کمتر از 5 درصد مقدار سیمان است. این مواد خواص بتون سیال یـا
سفت شده را تحت تاثیر قرار میدهد.”

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *