دانلود طرح توجیهی امکان سنجی 1000 عدد انواع «شیشه اسفنجی»

 

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات :58 صفحه

ظرفیت :1000

اشتغالزایی : 7 نفر

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

شیشه اسفنجی

معرفی محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
شرح فرآیند و تکنولوژی های تولید
تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های موجود
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت
برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

جمع بندی و ارائه پیشنهاد نهایی برای واحد جدید

طرح تولید شیشه اسفنجی

ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺟﺮاﺣﯿﻬﺎی ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان، ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. اﺳﺎس ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺷﯿـﺸﻪ ﻫـﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان، ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﯿﺸﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪ ژل ﻏﻨﯽ از ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻓﺎز ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.  از دﯾﮕﺮ ﺗﻤﻬﯿﺪات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﻮدن اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧـﻮد در ﺗـﺴﺮﯾﻊ ﺗـﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓـﺖ اﺳـﺘﺨﻮان ﻣـﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

موارد مصرف و کاربرد شیشه اسفنجی

ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ آواﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ در مکان های مختلف متفاوت اﺳﺖ. از یک ﺳﻮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﻻﺳﺘﯿﮏ ﻏﻀﺮوف ﺑﻪ ﻣﻔﺼﻞ اﻣﮑﺎن می دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ضربه ﻣﻘﺎوم

ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آن اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم حرکات ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺻﻄﮑﺎک را ﻓﺮاﻫﻢ میﮐﻨﺪ. ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻨﺶ ﮐﺮﻧﺶ ﻏﻀﺮوف در ﺑﺎرﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﺳﺖ.

————–

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد. .

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟
4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری
5-فاصله از آب و برق و گاز؟
6-لیست تجهیزات؟
——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *