طرح توجیهی تولید لبنیات (کره ، پنیر ، بستنی ، ماست )

دانلود طرح توجیهی تولید لبنیات- 3650 تن-129 صفحه

دانلود طرح توجیهی تولید لبنیات- 3650 تن-129 صفحه

نوع : دو فایل                          pdfصفحات : 81+48                  ظرفیت : 2000 ، 1500 و 150 تن شیر ماست و خامه            اشتغال : 60 نفر           سال : 87-86

 

– معرفی محصول

شیر پاستوریزه (milk Pasteurized :(شیری است که با یکی از روشهای معمول پاستوریزاسیون
تهیه شده باشد، بگونه ای که کلیه میکروبهای بیماریزای غیراسپوردار آن از بین رفته و تعداد میکروبهای
غیربیماریزای آن به حداقل رسیده و کمترین تغییرات در ترکیب آن حاصل شده باشد.
شیر به طور کلی عبارت است از تراوش های غدد پستانی حیوانات پستاندار- معمولاً گاو – که عاری از
کلستروم بوده و از دوشش کامل یک یا چند حیوان سالم به دست می آید. در روزهای اول شیر دهی
ترکیبی تحت عنوان کلستروم (آغوز یا ماک) تراوش می شود که تر کیب آن با شیر متفاوت بوده و به همین
جهت در تعریف فوق استثناء شده است. همچنین در صورتی که دام مبتلا به امراضی نظیر ورم پستان باشد،
به ترشحات حاصل از دوشش شیر اتلاق نخواهد شد.
ترکیبات اصلی شیر عبارتند از: آب، چربی، پروتئین، کربوهیدرات (لاکتوز) و خاکستر (املاح یا مواد
معدنی). به مجموع چربی، پروتئین، کربوهیدرات و املاح اصطلاحاً کل مواد جامد و به مجموع پروتئین،
کربوهیدرات و املاح، مواد جامد بدون چربی شیر و یا به اختصار مواد جامد بدون چربی گویند. به شیری که
چربی آن گرفته شده است شیر پس چرخ گفته می شود که کل مواد جامد آن همان مواد جامد بدون چربی
می باشد. میزان این ترکیبات در شیر گونه های مختلف، متغییر می باشد که علت اصلی آن تفاوت در نیاز
نوزادان است و لازم است ترکیب آن به نوعی باشد که هرگونه نیاز نوزاد را در ماه های اولیه برطرف سازد.
٣
جدول (1 (متوسط ترکیبات شیر را در برخی پستانداران اهلی نشان می دهد.

جدول(1 :(متوسط ترکیبات عمده شیر انسان و برخی حیوانات اهلی (اعداد بر

تولید لبنیات

 حسب درصد است)

170صفحه راهنما

2021-04-19T03:42:20+04:30

باید توجه داشت که در داخل یک گونه (نظیر گاو) نیز ترکیب شیر تحت تاثیر عواملی از قبیل نژاد،
فواصل شیر دوشی، دوره شیر دهی، فصل، تغذیه، بیماری، سن و غیره تغییر می کند که البته میزان این
تفاوت نسبت به تغییر بین گونه ها بسیار کمتر می باشد.
شیر دوشیده شده از دام دارای دمای معادل 5/37 تا 5/38 درجه سانتیگراد بوده، چنانچه از دام های
سالم دوشیده شود، عاری از هرگونه باکتری می باشد. لذا بلافاصله پس از خروج از پستان دام، به منظور
جلوگیری از هرگونه آلودگی ثانویه باید تحت حفاظت و مراقبت شدید قرار گیرد. ولی علیرغم رعایت کلیه
جنبه های بهداشتی، به طور کلی نمی توان از آلودگی شیر توسط باکتریها ممانعت به عمل آورد.
شیر به لحاظ دارا بودن انواع ترکیبات مغذی، بهترین محیط کشت برای انواع باکتری ها محسوب می
گردد. در صورت ورود میکروارگانیسم ها به شیر، آنها قادر خواهند بود تا به سرعت شروع به تکثیر نمایند و
تا زمانیکه شیر سرد نشود، عمل تخریب آن توسط میکروارگانیسم ها ادامه خواهد داشت.
با توجه به اینکه دامنه دمایی رشد اکثر میکروارگانیسم ها در محدوده 37 درجه سانتیگراد است، لذا
شیر بایستی در دمایی کمتر از این دامنه نگهداری شود، لذا توصیه می شود که به سرعت تا دمای 4 درجه
سانتیگراد سرد شود. بنابراین از مهمترین نکات در مراحل بعد از دوشش، جمع آوری، انتقال، فرآوری و نهایتاً
ذخیره سازی شیر این است که دمای شیر حتی المقدور در پایین ترین سطح حفظ و نگهداری شود.

ماست پاستوریزه
ماست (Yoghurt (فرآورده ای است که از انعقاد شیر پاستوریزه در اثر تخمیر لاکتیکی شیر بوسیله
باکتریهای اختصاصی لاکتیک بویژه لاکتوباسیلوس زیرگونه بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس به
میزان معین و در درجه حرارت و زمان مشخص بدست می آید.
به طور کلی فراورده های تخمیری شیر در اثر رشد و فعالیت میکروب های اختصاصی و تغییر ترکیبات
شیر حاصل می شوند. عمده ترین اتفاق در فرایند تولید شیرهای تخمیری، تبدیل مقداری از لاکتوز به
اسید لاکتیک می باشد، که در اثر افزودن مایه کشت (استارتر) به شیر صورت می گیرد.
از بین فرآورده های تخمیری شیر، بدون شک ماست شناخته شده ترین و مقبول ترین آنها در سرتاسر
دنیا می باشد. مقبولیت ماست به خصوص در کشورهای غربی عمدتاً ناشی از طعم و تنوع آن است تا
C °خصوصیات نگهداری آن. ماست از شیری تهیه می شود که در دمای
90 به مدت 30 دقیقه حرارت دیده و
سرد شده است.

کره
امروزه مصرف انواع مختلف ماست در جهان به دلیل خواص تغذیه ای، دارویی و حسی افزایش
چشمگیری پیدا کرده است. ماست از تغلیظ و تخمیر شیر به دست می آید، لذا از ارزش تغذیه ای بیشتری
نسبت به شیر برخوردار است. منبع غنی از پروتئین، لاکتوز، املاح مانند کلسیم و فسفر و روی، ویتامین ها و
آنزیم های هضم کننده مواد غذایی حاصل از استاترها بوده، ضمن اینکه قابلیت هضم آسانتری دارد.
ترکیب شیمیایی شیر مورد استفاده، استارترهای ماست، درجه حرارت گرمخانه گذاری، نحوه سرد
کردن و شرایط فرآوری از مهمترین پارامترهای موثر بر کیفیت و کمیت محصول مورد نظر می باشد. پروسه
تولید ماست یکی از مهارت های سنتی و قدیمی است که به دلیل سادگی تهیه آن، از نسلی به نسل دیگر
منتقل شده است، اما در دهه های اخیر به جهت پیشرفت فراوان در زمینه های دیگر علوم پروسه تولید
ماست نیز شکل اصولی تری به خود گرفته است.
جدول (2 (نمونه ای از ترکیبات اصلی موجود در ماست پرچرب و کم چرب را در مقایسه با شیر نشان
می دهد.

اطلاعات جدول بیانگر این واقعیت است که ماست منبع بسیار خوبی برای تامین مواد مورد نیاز انسان
می باشد. از نظر کربوهیدرات، در ماست نیز قند غالب لاکتوز می باشد، ولی افراد حساس به لاکتوز، ماست را
بهتر از شیر استفاده می نمایند، زیرا میکروارگانیزم های موجود در ماست متابولیزم لاکتوز را پس از هضم
نیز ادامه می دهند، به طوری که مقدار لاکتوزی که به روده کوچک می رسد، برای ایجاد اثرات منفی بسیار
ناچیز است. از نظر پروتئین نیز نه تنها پروتئین ماست به خاطر تغلیظ شیر ویا افزودن مواد جامد به آن، از
شیر بیشتر می باشد، بلکه قابلیت هضم آن نیز بالاتر است. وجود مقادیر بالای مواد معدنی نیز از دیگر ویژگی
های تغذیه ای ماست می باشد. ضمن اینکه شرایط اسیدی ماست باعث می شود که کلسیم موجود در آن
نسبت به سایر شکل های کلسیم بهتر جذب و مصرف شود.

شیر

این دوطرح به اضافه 12 طرح توجیهی مرتبط دیگر لینک زیر

به طور کلی عقیده عمومی بر این است که مصرف فرآورده های تخمیری شیر و به ویژه ماست، باعث
افزایش سلامتی و طول عمر می شود. ضمن اینکه پائین بودن pH این فرآورده ها باعث فساد دیرتر و
افزایش مدت نگهداری آنها می گردد. راحت تر بودن فرایند تولید نسبت به سایر فرآورده های شیری و
داشتن طعمی متنوع و مطلوب، از دیگر محاسن فرآورده های تخمیری شیر محسوب می شود.

خامه پاستوریزه
خامه (Cream (قسمتی از شیر است که از نظر مقدار چربی شیر غنی بوده و با عمل خامه گیری از
شیر جدا شده و به حالت

امولسیون چربی در آب میباشد که بوسیله یکی از روشهای متداول پاستوریزه (یا
استریلیزه) و در صورت لزوم همگن میشود. در صورت نیاز میزان چربی در محصول نهایی با افزودن شیر یا
شیر بدون چربی یا خامه غلیظ تنظیم میشود.
به بیان دیگر، خامه عبارت است از چربی تغلیظ شده شیر، که در آن چربی به صورت گلبول هایی که
توسط یک غشا محافظت می شوند، وجود دارد. از نظر فیزیکی، خامه نیز مانند شیر نوعی امولسیون چربی
در آب می باشد. برای تقسیم بندی انواع خامه از فاکتورهای مختلفی استفاده می شود که متداولترین آن
تقسیم بندی بر مبنای درصد چربی خامه است. درصد چربی خامه می تواند بین حداقل 10 درصد تا
حداکثر 85 درصد تغییر نماید.
انواع کم چربی خامه برای افزودن به قهوه و بقیه جهت تهیه دسر و غذا به کار می رود. خامه ای که
برای زدن مورد استفاده قرار می گیرد و به آن خامه زدنی یا زده شده می گویند، سرشار از چربی بوده و به
منظور تهیه دسر شیرینی پزی و غیره استفاده می شود.
برمبنای استاندارد سازمان بهداشت جهانی(WHO (انواع خامه از نظر حداقل مقدار چربی عبارتند از :
– خامه معمولی یا خامه ساده : 18 درصد
– خامه نیمه : 10 تا 18 درصد
– خامه مضاعف : 45 درصد
– خامه مخصوص زدن : 28 درصد
– خامه سنگین مخصوص زدن : 35 درصد
(لازم به ذکر است در انواع خامه مصرفی، از خامه های قنادی، کره و یا تقلیدی و خامه آئروسل هم
می توان نام برد که با شکر و شیرین کننده های دیگر همراه بوده و برای دسر و شیرینی استفاده می شوند.)
ترکیب شیمیایی خامه در جدول (3 (نشان داده شده است.

==================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که امکان سنجی و توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه کوتاه و یا امکان دانلود رایگان خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

—————

 

                                                        http://www.tojihi.com     دریافت خلاصه طرح در گروه توجیهی           https://t.me/freetojihidotcom                                                      

دریافت رایگان طرح ها با درخواست در سایت –   نگارش طرح توجیهی اختصاصی  – بروز رسانی طرح های توجیهی آماده

در صورت هرگونه نقص فایل ، دریافت در گروه تلگرام

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

دانلود طرح توجیهی تولید لبنیات- 3650 تن-129 صفحه
قیمت : 14,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

4 پاسخ
  1. مختار گفته:

    با سلام
    خواهشنمد است طرح توجیهی اولیه تولید لبنیات را به ایمیل اینجانب ارسال کنید
    با تشکر

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *