دانلود طرح توجیهی تولید 400 تن پنبه هیدروفیل

 

نوع فایل : pdf

تعداد صفحات : 63 

ظرفیت : 400 تن

اشتغالزایی : 32 نفر

پنبه هیدروفیل به آن نوع پنبه گویند که مدت زمان جذب آن بسیار
کم بوده و بتواند آب و رطوبت را در خود نگه دارد این محصول در
عملیات پزشکی و بهداشتی مصرف می گردد و در بسته بندیهای مختلف
زیگزاگی طوماری (لوله ای) از ۵٠تا ٢۵٠گرمی به بازار عرضه می
گردد.
از نظر طول الیاف ،طول الیاف پنبه هیدروفیل می بایستی بین ١۴و
۶میلیمتر و بصورت یک توده یکنواخت باشد .این پنبه نبایستی
دارای الیاف مواد دیگر که در اصطلاح به آن الیاف خارجی گویند
باشد.توده پنبه می بایستی بی بو بوده و ضمن آنکه در لمس کردن
نبایستی دارای صدا باشد . بایستی دارای قابلیت ارتجاع بوده ودر
مقابل کشش مقاومت نماید . مقدار رطوبت مجاز موجود در پنبه
هیدروفیل حدود ٨ %و مقدار چربی ورزین آن نبایستی از ٣%تجاوز
نماید .علاوه بر آن وجود مقدار مواد محلول موجود در پنبه تا
۵%مجاز بوده و بیشتر از این مقدار غیر مجاز است .
٣-٢ -استانداردهای ملی محصول
پنبه هیدروفیل داردای استاندارد ملی بشماره ٢۵٨٠بوده و علاوه
بر مشخصات فوق الذکر بایستی دارای شرایط زیر نیز باشد :
حداقل ٢٣برابر وزن خود بتواند قابلیت جذب رطوبت داشته باشد و
زمان جذب آب در آن حداکثر ده ثانیه باشد . خاکستر سولفوریک در
پنبه هیدروفیل نباید از ۴ %تجاوز نموده و سایر مواد شیمیایی از
قبیل کلرور کلسیم ، سولفات و هیپوکلریت نباید درآن وجود داشته
باشد . همچنین واکنش آن در برابر نور با یک فلورسانس ضعیف
بنفش مایل به قهوه ای با پیدایش چند تکه زرد می باشد ولی
نباید فلورسانس آبی شدید داشته باشد . در برابر فنل فتالین و
هلیانتین می بایست دارای واکنش خنثی باشد .پنبه هیدروفیل
نباید مواد رنگی اصلاح کننده داشته باشد

در موارد آرایشی مورد استفاده قرار نگرفته و علاوه بر آن پنبه
هایی که دارای مواد رنگی می باشند جنبه تزئینی داشته و شامل
این استاندارد نمی باشند و نباید آن را بنام پنبه هیدروفیل
تولید و عرضه نمود . روی بسته های پنبه هیدروفیل بایستی شماره
پنبه ، وزن خالص ، نام و مشخصات کارخانه و جمله (غیر استریل
برای مصارف زخم بندی استفاده نفرمائید) درج شود .
۴-٢ -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و
جهانی محصول
پارامترهای مختلفی بر قیمت محصول تاثیر میگذارند آه برخی از آا
در ذیل شرح داده شده است :
– قیمت مواد اولیه مصرفی آه یکی از مهمترین هزینه های متغیر
تولید می باشد و نقش عمده ای را در تعیین قیمت تمام شده محصول
دارد.
– منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لح اظ دسترسی به منابع
تامین مواد اولیه و آانوای مصرف محصول، هزینه های مربوطه را تحت
تاثیر قرار میدهد.
– نوع تکنولوژی مورد استفاده از طریق تاثیر بر سرمایه گذاری ،
آیفیت محصول تولید شده و میزان ضایعات وبر قیمت فروش محصول موثر
است.
هزینه های نیروی انسانی مورد نیاز تاثیر مستقیم بر هزینه های
متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

پنبه هیدروفیل

تاریخچه پنبه در ایران احتمالاд به دوران هخامنشیان بازمی گردد،
اما درباره کاشت پنبه پیش از دوره اسلامی ایران اطلاعات معتبر
اندکی در دست است . در مرو، ری و ناحیه فارس کشت پنبه رواج
داشته است . مراکز تولید که احتمالاд به مناطق کاشت گیاه نزدیک
بود، عبارت بود از: هرات، نیشابور، ری، طبرستان، آمل، جبال،
اصفهان ، شوشتر، خوزستان، تَوЧز و آذربایجان جاهای متعدد. در قرن
هفتم/ سیزدهم، مارکوپولو به محصولات عمده ایران از جمله پنبه
اشاره می کند. ژان شاردن، جهانگرد مشهور
فرانسوی در قرن یازدهم/ هفدهم، که از ایران دوره صفویه بازدید
کرده، وجود کشتزارهای وسیع پنبه را تأیید کرده است. در اوایل
قرن سیزدهم/ نوزدهم، کمپانی هندشرقی بریتانیا در مقابل
کالاهایی مانند شکر، ادویه ، رنگ و روغن،پنبه خام را از ایران
به هند صادر می کرد. در همین زمان، جهانگردان به کشتزارهای
پنبه در بسیاری از مناطق ایران، از آذربایجان تا خراسان و شرق
مازندران ، نواحی مرکزی ،اطراف یزد، کاشان، کرمان و قم ،
اشاره کرده اند. در این زمان پنبه هنوز از محصولات تابستانی بود
که در حدود فروردین کاشته می شد و در مرداد (در آب و هوای گرم
و مرطوب سواحل دریای خزر) یا در مهر (در نواحی خشکتر مانند
آذربایجان و نواحی اطراف شیراز) برداشت می شد. اما بیشتر پنبه
کشت شده از گونه های تار کوتاه و زبر بود که همراه با نرخ بالای
حمل ونقل، فنون ابتدایی پرداخت و بسته بندی نادرست و غیر دقیق،
سبب عدم موفقیت پنبه ایران در بازار اروپا شد (عیساوی ، ص
٢۴۶ـ٢۴٧ ،٢۴٩ .(پنبه علاوه بر این که منبع امرار معاش ساکنان
مناطق کاشت پنبه بود، برای صنعت نساجی داخلی و صنایع دستی که
افراد بسیاری را به کار می گمارد، ماده خام فراهم می آورد.
بعلاوه ، تجاری شدن روبه رشد تولید پنبه در قرن سیزدهم/ نوزدهم،
با افزایش اهمیت پنبه در تجارت خارجی ایران همراه بود.
در اوایل قرن چهاردهم / آغاز قرن بیستم ، پنبه هم اصلیترین
محصولِ فروشی و هم عمده ترین محصول صادراتی بود.

دو عامل این فرآیند را تقویت می کرد: نخست ، محرک کوتاه مدت اما
نیرومند جنگ داخلی امریکا در اوایل دهه ١٨۶٠ میلادی
(١٢٧٧ـ١٢٨٧ (باعث کمبود بین المللی پنبه و افزایش شدید قیمت
پنبه خام در بازار جهانی شده ، تولیدپنبه را در ایران و مناطق
بسیار دیگری در خاورمیانه و هند و امریکای لاتین افزایش داد.
در میان مسیرهای جدیدوگوناگون تجارت خارجی که درگزارشهای
کنسولی بریتانیادرآن دوره ذکرشده است ،می توان ازمسیرهای
بنادرخلیج فارس به هندومسیرتبریزبه مارسی نام برد.این تحول ،در
نیمه همان دهه که قحطی پایان یافت و قیمت پنبه سقوط کرد،
ناگهان متوقف شد. عامل دوم و پایدارتر، روسیه بود که به عنوان
شریک تجاری عمده ایران دردهه های آخرقرن ظاهر شد. پنبه بسرعت
مهمترین کالای صادراتی به روسیه شد و صادرات آن در١٣٣١ به حدود ،
٢۵٠٠٠ تن رسید و بتدریج ٩۴ـ٩٧ %صادرات پنبه به بازارهای روسیه
اختصاص یافت (انتنر ، ص ٧٣ .(این افزایش ، تغییر ماهیت روابط
اقتصادی بین دو کشور را تأیید کرده بوضوح درتمرکزکاشت پنبه
دراستاای مرزی تأثیرگذاشت .اگرچه پنبه از نقاط مختلف کشور از
جمله اصفهان و یزد و کرمان صادر می شد، یک سوم از کل صادرات
ایران محصول خراسان بود. در واقع ، رفاه این استان تا حد زیادی
به رشدتجارت پنبه در اواخر این قرن مربوط بود .
پنبه در فرآیند تدریجی آغاز تجاری شدن کشاورزی ایران ، تأثیر
مهمی داشت . در این فرآیند، پنبه ، اغلب با سایر کالاها (بویژه
تریاک و ابریشم ) و غلات مصرفی بخوبی رقابت می کرد. جنگ جهانی
اول ، در تولید پنبه تقریباً وقفه کامل ایجاد کرد، اما از دهه
١٣٠٠ش تولید دوباره به سطوح پیش از جنگ و به حدود بیست هزار
تن در سال رسید. نخستین کارخانه پنبه پاک کنی ایران نیز در همان
سالها (١٢٩٨ ش ) بنیان اده شد. در ١٣٠٢ ش شرکت جدید پرسخلوپک
بذرهای امریکایی و مصری را میان کشاورزان توزیع و مزارع نمونه
، بیشتر در شمال ، ایجاد کرد .

دردهه ١٣١٠ش ، درسایه سیاست مثبت دولت نسبت به صنعت منسوجات
داخلی ، تولید دوباره افزایش یافت .
در١٣١٢ش دولت ایران قانون انحصار پنبه راتصویب کرد که سود بی
واسطه ای در تهیه پنبه خام برای کارخانه های جدید در برداشت .
دراواخراین دهه تولید به نقطه اوج ٣٨،٠٠٠ تن رسید، اما فقط
5600تن ، یعنی درحدودیک پنجم کل صادرات در١٢٩٢ش ،پنبه صادر می
شد. این رقم نازل قدرت اشتیاق صنعتی شدن داخلی رانشان می
دهد.پس از وقفه به سبب جنگ جهانی دوم ، در بیشتر سالهای دهه
١٣٢٠ش / ١٩۴٠ میانگین تولید سالانه به حدودبیست هزار تن سقوط
کرد ، اما در اوایل دهه ١٣٣٠ ش دوباره از سطح تولید پیش از جنگ
پیشی گرفت و بتدریج رونق بی سابقه ای در تولید و فرآوری پنبه
در ایران پدید آمد.
در ١٣٢۴ ش ، انحصار پنبه لغو شد. از این گذشته ، در سالهای بعدی
شماری از مؤسسات تخصصی شروع به کارکردند و ترویج و بهبود تولید
پنبه به آا واگذار شد. «سازمان پنبه ایران » (بعدها سازمان
پنبه و دانه های روغنی ) در ١٣٣۵ ش شروع به فعالیت کرد و برای
نخستین بار معیارهای طبقه بندی برای محصول داخلی ارائه داد.
اداره «اصلاح نبات ایستگاه ورامین » در ١٣٣٨ ش به «مؤسسه تهیه و
اصلاح ال وبذر» تبدیل شد و به دنبال آن عمدتاً خدمات علمی و
توسعه را تدارک دید. در همان زمان ، «شرکت پنبه و ابریشم »
باحمایت وزارت صنایع و معادن تأسیس شد تا با تشویقهای اقتصادی
مناسب ، کشاورزان را به کاشت پنبه ترغیب کند .
در دهه های ١٣٣٠ و ١٣۴٠ش ایران در میان ده یا پانزده کشور نخست
تولید کننده پنبه جای گرفت . صادرات نیز به طور منظم رشد یافت
و بازار آن متنوعتر شد. مصرف داخلی پنبه و پنبه دانه نیز، تا
حدودی به سبب گسترش صنعت منسوجات و تا اندازه ای به دلیل تأسیس
کارخانه ای جدید برای تولید روغن خوراکی ، افزایش یافت

===================================================

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

https://telegram.me/tojihi_com

سابقه سایت از سال 1390

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *