دیدگاه آیات و روایات در مورد کار و اشتغال

نویسنده: حمید پورعیسی

مکانت ، منزلت و شخصیت افراد در گروه داشتن کار و شغل است :

شخصیت و سربلندی در سایه زحمت و کار به دست می آید. موضوع اشتغال و رفع معضل بیکاری چیزی نست که فقط مربوط به بعد افراد جامعه باشد بلکه این موضوع با همه بخشها و نهادها و زوایای گوناگون جامعه گره خورده است و با توجه به پیشرفتهای صنعتی و توسعه نکنولوژی و گستردگی زندگی مادی بشرح، یافتن یا داشتن یک شغل شرافتمندانه جهت امرار معاش و گذران زندگی از توان و قدرت فردی ، افراد خارج شده است و همه بخش های مختلف جامعه درعزت بخشی و منزلت دادن به فرد فرد جامعه نقش بسزایی را ایفاء‌ می کنند.
هر کس که در این جامعه بخواهد محترم و مفید باشد باید کار کند و این کار را باید نهادهای موظف و مسوول جامعه برای او ایجاد کنند و زمینه را برای ورود افراد جامعه به متن کار فراهم کنند و فرد هم باید با شرکت فعالانه در اجتماع و با تلاش و کوشش و بروز شخصیت واقعی خود ، خود را شکل دهد و برای رسیدن به موقعیت برتر همواره با بدست آوردن احترام و منزلت تلاش کند.
اشتغال امری است که به افراد جامعه بلند طبعی ، آزادگی ، استقلال و سربلندی می بخشد و در معارف بلند دینی علاوه بر این که از عنصر کار بعنوان یک امری برای گذران زندگی و تامین معیشت مادی یاد کرده شود بلکه به اثرات اخلاقی و روانط کار هم و نقش آن در ساختمان و ساختار شخصیت یک مسلمان نیز توجه خاص شده است.
به این روایت توجه کنید که امام صادق(علیه السلام) به یکی از شیعیان در خصوص اثرات روحی و روانی و سربلندی کار و اشتغال چگونه توصیه می فرماید :معلی بن خنیس می گوید : انی ابو عبدالله (علیه السلام)و قد تاخرت عن السوق فقال: اغذ الی عزک[19] امام صادق (علیه السلام) دریافتند که من دیر به بازار می روم فرمودند : اول روز به سوی سربلندی و عزت خود برو.

رابطه بین اشتغال و عزت نفس ( سربلندی )

مردی از امام صادق(علیه السلام)پرسید که من نمی توانم با دستم به خوبی کار کنم و تجارت را نیز به درستی بلد نیستم و نیازمند و بیچاره ام چه کنم ؟
امام فرمودند: کار کن و بر سرت چیزی را بار کن و به این وسیله از مردم بنی نیازی بجوی .[20] این حدیث گویای این است که بیکاری و در نتیجه نیاز به دیگران شرف و عزت آدمی را نابود می سازد . چه گویاست این سخن شاعر که فرمود :
دست نیاز پیش کسان چون کنی دراز
پل بسته یی که بگذری از آبروی خویش
آری بیکاری و عدم اشتغال مورث نیازمندی و باعث چشم دوختن به دست دیگران است که خواری و سرشکستگی را به همراه دارد . از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) نقل شده است که فرمودند : الیاس مما فی ایدی الناس عزالمومن فی دینه و مروته فی نفسه و شرفه فی دنیاه و عظمته فی اعین الناس و جلالته فی عشته و مهاتبه عند عیاله و هو اغمی الناس عند نفسه و عند جمیع الناس . [21] فرمودند : از مردم قطع امید کردن و از ثروتشان چشم پوشیدن و به درآمد کار خود قانع بودن برای مرد با ایمان مایه عزت دینی و روح جوانمردی و شرف دنیوی است . چنین انسانی در نظر مردم بزرگ و بین فامیل و خویشاوندان خود محترم و در محیط خانواده اش دارای عظمت و هیبت و منزلت خواهد بود ، او در ضمیر خود و در نظر دیگران بی نیازترین تمام مردم است.

رابطه اشتغال (کار ) و آرامش روحی و روانی :

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30

شاید برخی چنین پندارند که داشتن شغل و درآمدی مناسب صرفاً برای تامین زندگی دنیا و رسیدن به مادیات و امور جزئی مادی است لکن از دیدگاه معارف بلند اسلامی و تعلیمات پیشوایان دینی اسلام ، موضوع فراترآرام از این امر است. زیرا در روایات اسلامی تصریح شده است که آرامش روحی و روانی با داشتن شغل و کار به دست می آید و در واقع شاید بتوان گفت که کار و شغل بخشی از زندگی عبادی انسان است و انسان با عبادت و ذکر خدا آرامش می گیرد . یاد خدا فقط در نماز و روزه خلاصه نمی شود بلکه انسانی که دائماً در کسب روزی حلال و گذران زندگی خود تلاش می کند در حال عبادت و ذکر خداست لذا بین کارو شغل بخشی از زندگی عبادی انسان است که دائماً در کسب روزی حلال و گذران زندگی خود تلاش می کند در حال عبادت و ذکر خداست لذا بین کار و اشتغال و آرامش روحی ضرورت بالقیاس به تعبیر فبلسفی وجود دارد.
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ان النفس اذا اهرزت قوتها استقرت [22] روح آدمی زمانی قرارو آرام دارد که قوت خود را ذخیره کرده باشد. البته این روایت هرگز دلالت بر احتکار و انباشت مواد غذایی یا ارزاق مردم نمی کند زیرا مسلم است که ذخیره کرده باشد . البته این روایت هرگز دلالت بر احتکار و انباشت مواد غذایی یا ارزاق مردم نمی کند زیرا مسلم است که ذخیره به معنای احتکار از امر حرام و قبیح است . این روایت به یک معنا شاید دلالت بر این امر دارد که وقتی انسان دارای شغل و کار و مقامی است از آن طرق رزق و روزی او به مرور زمان تامین خواهد شد و برای زندگی خود احساس پشتیبان و تامین می کند ، لذا بخشی از نگرانیهای او برطرف شده و اضطراب بر او مستولی نمی گردد.
چنانچه این مطلب را از این روایت دیگری که از امام رضا (علیه السلام) وارد شده است می بینیم که امام فرمودند :
ان الانسان اذا ادخل طعام سنته خف ظهره و اشتراح [23] آدمی وقتی خوراک سال خود را ذخیره کند پشتش از بار زندگی سبک می گردد و آسوده خاطر می شود . در روایت دیگر داشتن شغل و درآمد کافی بعنوان موضوعی مهم ذکر شده است.
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافاض و قواه شداداً [24] خوشبخت و زندگی پاکیزه کسی دارد که آئین اسلام را پذیرفته باشد و به قدر معاش خود درآمد دارد و قوای بدنش نیرومند است.
امیر مومنان علی (علیه السلام) فرمودند : من اقتصر علی بلغه الکفاف فقد انتظم الراحه [25] هر کس به درآمدی که به کفاف زندگیش رسا باشد اکتفا کند از پریشان فکری رهیده و بدینوسیله آسایش خاطر خود را مرتب ساخته است.
امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرمودند: طوبی لمن آمن و کان عیشه کفافاً[26] انسان با آرامش و دارای زندگی پاکیزه کسی است که ایمان آورده باشد و برای گذران زندگی خود درآمد کافی داشته باشد.

بیکاری و عدم تعامل روحی و روانی :

رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : اذا قصر العبد فی العمل ابتلاه الله تعالی بالهم [27] وقتی بنده ای در عمل کوتاهی کند خداوند او را به غم و ناراحتی روحی مبتلا می سازد . گرچه این روایت گویای این است که انسان همه کارها را باید با دقت و بررسی همه جانبه انجام دهد ولی اگر بخواهیم از اصل تعمیمی و سرایت موضوع استفاده کنیم می توانیم بگوئیم که کم کاری در امر اشتغال و بیکاری زایی باعث نارسایی در بحشهای فردی و اجتماعی جامعه شد و افراد جامعه دچار اختلال هایی در ابعاد مادی و معنوی خواهند شد چنانچه حضرت امیر علیه السلام فرمودند : ان یکن الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده [28] اگر تن داد ن به شغل مایه زحمت و تعب است ، بیکاری دائم نیز باعث نادرستی و فساد است. پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)در خصوص مذمت بیکاری و تاثیر در زندگی انسانها فرمود :
اخشی ما خشیت علی امتی کبر البطن و مداومه النوم و اکسل و ضعف الیقین [29]
بر امت خویش ، بیشتر از شکم پرستی ، پرخوابی و بیکارگی و بی ایمانی بیمناکم.

بیکاری و فقر :

همان طور که گفته شد شغل و اشتغل و داشتن درآمد کافی برای پیشبرد گذران زندگی و تامین مایحتاج ضروری ، انسانها را چاره جو و مستقل و سربلند و بی نیاز به بار می آورد ، لکن اگر جامعه دچار مرض و بیماری شد ، یکی از عوارض و آثار شوم آن فقر و نداری مردم خواهد شد یعنی بین فقر و بیکاری رابطه تنگاتنگ وجود دارد چنانچه بین بیکاری و فساد و بی بند و باری و اعتیاد ، بین بیکاری و سرقت … رابطه تنگاتنگ وجود دارد . یکی از عوامل مهم فقر در جامعه ، وجود افراد بیکار و بی درآمد برای تامین زندگی است به نظر می رسد توزیع بین بیکاری و فساد و بی بند و باری و اعتیاد ، بین بیکاری و سرقت، رابطه تنگاتنگ وجود دارد . یکی از عوامل مهم فقردر جامعه ، وجود افراد بیکار و بی درآمد برای تامین زنگی است به نظر می رسد توزیع ناعادلانه ثروت جامعه و در اختیار داشتن منابع کمیاب جامعه توسط عده قلیلی ، حرص و ولع برای ثروت اندوزی ، درخواست کار زیاد و مزد کم از افراد جامعه ، نوسانات اقتصادی که خود عاملی برای ارزشمند بودن دستمزدها و میزان قیمت هاست ، وجود بیکاریهای پنهان آشکار همه و همه عاملی برای بوجود آمدن پدیده شوم و نامیمون فقر در جامعه هستند . مطالعات اجتماعی نشان می دهد در کشورهایی که توزیع ثروت به صورت عادلانه نباشد ، هر روز فقرا فقیتر و اغنیاء ثروتمندتر می شوند فاصله طبقاتی فزونی می یابد و به علت عدم آموزشهای اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از مادی گرایی و فردگرایی ، افراد قادر به هدایت درست ستیز علیه این بی عدالتی اجتماعی نیستند.
حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با ره آورد شوم تهیدستی و فقر می فرمایند :
« از فرزندم ، من تهیدستی و فقر بر تو هراسناکم و از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر ، دین انسان را ناقص عقل را سرگردان و عامل دشمنی است» [30] و در نتیجه در امورات خود را محتاج دیگران می بیند و این امر یعنی احتیاج و نیازمندی دائم به دیگران مورد تنفر و بی علاقگی قرار می گیرد که در روایات دینی به آن اشاره شده است که بی نیاز مباش تا تو را دوست دارند . رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند :
اذهد فی الدنیا یحبک الله و ازهد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس [31] از دنیا چشم بپوش تا خدا تو را دوست دارد و از آنچه در دست مردم است چشم بپوش تا مردم تو را دوست دارند.

بیکاری، یکی از عوامل فقر در جامعه

حضرت امیر علیه السلام فرمودند :
ان الاشیاء مما ازدوجت، ازدواج الکسل و العجز فنتج منهما الفقر [32] به درستی که اشیاء بهمدیگر می رسند ، زمانی که بیکاری و ناتوانی به همدیگر متصل شوند نتیجه آن جز فقر چیزی نخواهد بود.
در روایت دیگری حضرت می فرمایند: من دام کسله خاب امله [33] کسی که بیکاری او دائمی باشد و ادامه داشته باشد نسبت به آرزوها و خواسته های خود ناامید و آنچه نیازمند است به آن نمی رسد.
« ایاک و الکسل و الضجر فانما مفتاح کل شر [34] از بیکاری و ناامیدی (دلتنگی کردم – بی قراری کردن) بپرهیز ید زیادی این دو کلید همه شرور و نابسامانیها هستند. که یکی از نابسامانیهای وجود فقر در زندگی انسان است و اگر انسان نبازمند و محتاج شد دست به هر کاری می زند و اینجاست که انحرافات اجتماعی و کجرویها شکل می گیرد و انجام می شود.
و اگر بخواهیم از این روایت بر اساس اصل تعمیم پذیری ، کجرویها و ناهنجاریها و آسیب ها و انحرافات را برداشت می کنیم که کلمه مفتاح کل شر مصادیق همه اینهاست می توانیم بیکاری را سرچشمه همه این عوارض و آثار و تبعات بدانیم ، اگرچه این مقولات یعنی انحرافات و صدمات اجتماعی همانند طلاق در خانواده ، اعتیاد و پناه بردن به مواد مخدر ، پناه بردن به باندهای فساد و فحشاء ، همچنس بازی ، سرقت ودزدی ، ولگردی و خیابان گردیهای شبانه، مزاحمت های خیابانی ، پناه بردن به مواد الکلی ، ناسازگاریهای درون خانوادگی ، از بین بردن رفتارهای عاطفی و ارتباطات معنوی افراد با همدیگر و … همه و همه رابطه دوسویی با موضوع بیکاری دارند و بر همدیگر اثر گذارند و باید مهندسین و برنامه ریزان اجتماعی خصوصاض در جوامع دینی که اساس و پایه زندگی مردم بر اساس اعتقادات و باورهای مذهبی و دینی شکل گرفته و دارای فرهنگی پایدار و ثایت هستند به این امر مهم اشتغال و رفع معضل بیکاری توجه ویژه داشته و کار ضربتی انجام دهند و با بهره گیری از تجربیات کشورهای پیشرفته و رعایت اصول فرهنگ عمومی جامعه با تلفیق تفکر و عمل برای برطرف کردن این بیماری خطرناک و مرض نابود کننده ، برنامه ریزی و دقت نظر داشته باشند.
مدیران، مسولان و دست اندرکاران باید توجه کنند که اگر خواهان پایداری و استدامت فرهنگ دینی درجامعه هستند و معتقدند که انسان باید با ارزشهای الهی قرابت داشه باشد تا هم توسعه مادی پیدا کند و هم معنوی ، باید به این نکته دقت کنند که در روایات داریم « من لا معاش له لا معادله » یعنی اگرکسی زندگی مادی او تامین نشد و نتوانست به امور مادی خود مسلط شود دنبال معاد و دین هم نخواهد رفت.

پی نوشت ها :

[19] – وسایل الشیعه ج 12 ص 3 حدیث 2
[20] – کتاب وافی ج 3 چزء 10 ص 8
[21] – شفینه البحار ج 2 ص 327
[22] – فروع کافی جلد 6 ص 286
[23] – همان منبع
[24] – بحار الانوار جلد 15 ص 263
[25] – نهج البلاغه کلمات قصار 363
[26] – بحار الانوار همان منبع ص 236
[27] – نهج الفصاحه ص 44
[28] – ارشاد مفید ص 141
[29] – نهج الفصاحه ص 19
[30] – نهج البلاغه حکمت 319
[31] – نهج الفصاحه ص 52
[32] – میزان الحکمه ج 8 ص 392
[33] – همان منبع ص 393
[34] – همان منبع پیشین

منبع: www.ershad-gil.ir

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.