سوالات آزمون کارشناسی ارشد – کارشناسی ارشد مدیریت mba

 

 

1 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس برنامه ریزی استراتژیک در عمل همراه پاسخنامه
2 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس تئوری های مدیریت 1 همراه پاسخنامه
3 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس تئوری های مدیریت 2 همراه پاسخنامه
4 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس تحلیل تطبیقی از استراتژی های سازمانی موفق و ناموفق همراه پاسخنامه
5 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس تحلیل تطبیقی از تصمیم گیری کمی برای مدیران همراه پاسخنامه
6 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس تفکر و دید استراتژیک همراه پاسخنامه
7 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس روش تحقیق همراه پاسخنامه
8 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس زبان تخصصی mba همراه پاسخنامه
9 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس مدیریت استراتژیک همراه پاسخنامه
10 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس مدیریت اسلامی همراه پاسخنامه
11 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس مدیریت تحول همراه پاسخنامه
12 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس مدیریت رفتار سازمانی  و منابع انسانی همراه پاسخنامه
13 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه پاسخنامه
14 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس مدیریت مالی و حسابداری همراه پاسخنامه
15 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس مدیریت نیروی انسانی همراه پاسخنامه
16 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 همراه پاسخنامه
17 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس اصول حسابداری 1 همراه پاسخنامه
18 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس روش تحقیق در مدیریت همراه پاسخنامه
19 سوالات  کارشناسی ارشد مدیریت mba درس روش تحقیق پیشرفته همراه پاسخنامه

 

 

 

 

0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *