سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلیه دروس

دانشگاه پیام نور

پیام نور

1 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس ارتباطات تصویری همراه پاسخنامه
2 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس پویانمایی و پویانمایی سه بعدی همراه پاسخنامه
3 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس طراحی واسط کاربر همراه پاسخنامه
4 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارها همراه پاسخنامه
5 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس گرافیک کامپیوتری پیشرفته همراه پاسخنامه
6 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس مدیریت توسعه نرم افزار همراه پاسخنامه
7 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس مبانی سازمان و مدیریت همراه پاسخنامه
8 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس سیستم های چنذ رسانه ای همراه پاسخنامه
9 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس شبکه های کامپیوتری 2 همراه پاسخنامه
10 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس گرافیک کامپیوتری 1 همراه پاسخنامه
11 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس مهندسی نرم افزار 2 همراه پاسخنامه
12 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس هوش مصنوعی همراه پاسخنامه

 

1 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس ارتباطات تصویری همراه پاسخنامه
2 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس پویانمایی و پویانمایی سه بعدی همراه پاسخنامه
3 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس طراحی واسط کاربر همراه پاسخنامه
4 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارها همراه پاسخنامه
5 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس گرافیک کامپیوتری پیشرفته همراه پاسخنامه
6 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس مدیریت توسعه نرم افزار همراه پاسخنامه
7 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس مبانی سازمان و مدیریت همراه پاسخنامه
8 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس سیستم های چنذ رسانه ای همراه پاسخنامه
9 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس شبکه های کامپیوتری 2 همراه پاسخنامه
10 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس گرافیک کامپیوتری 1 همراه پاسخنامه
11 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس مهندسی نرم افزار 2 همراه پاسخنامه
12 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات درس هوش مصنوعی همراه پاسخنامه

 

0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *