سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کلیه درس ها

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 

مهندسی کامپ-نرم افزار

1 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس الگوریتم های پیشرفته همراه پاسخنامه
2 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس پایگاه داده پیشرفته همراه پاسخنامه
3 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس پردازش تصویر همراه پاسخنامه
4 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس پردازش گفتار همراه پاسخنامه
5 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس پردازش موازی همراه پاسخنامه
6 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس داده کاوی و انبار داده ها همراه پاسخنامه
7 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس سیستم عاملهای پیشرفته همراه پاسخنامه
8 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس سیستمهای خبره و مهندسی دانش همراه پاسخنامه
9 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری همراه پاسخنامه
10 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس شبکه های عصبی همراه پاسخنامه
11 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته همراه پاسخنامه
12 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس طراحی نرم افزارهای مطمئن همراه پاسخنامه
13 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار همراه پاسخنامه
14 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس مدلسازی و بررسی کارایی سیستمهای کامپیوتری همراه پاسخنامه
15 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس معماری کامپیوتر پیشرفته همراه پاسخنامه
16 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس مهندسی نرم افزار پیشرفته همراه پاسخنامه
17 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس هوش مصنوعی همراه پاسخنامه
18 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس اصول طراحی پایگاه داده همراه پاسخنامه
19 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس سیستم های عامل همراه پاسخنامه
20 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس طراحی الگوریتمها همراه پاسخنامه
21 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس معماری کامپیوتر همراه پاسخنامه
22 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس مهندسی نرم افزار 2 همراه پاسخنامه
23 سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار درس نظریه زبانها و ماشین ها همراه پاسخنامه
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *