سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

 

دانشگاه پیام نور

 

علوم تربیتی -م آموزشی

مدیریت آموزشی

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس اصول برنامه ریزی

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس اصول مدیریت اسلامی

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس تئوری های سازمانی

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس رفتار و روابط انسانی

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس روش تدریس پیشرفته

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس روش های تحقیق

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس ……………..

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس ………….

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس ………..

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس …………….

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس …………..

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مدیریت آموزشی -درس ……………..

علوم تربیتی -برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

 

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی -درس آمار استنباطی

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی -درس اصول و روش های آموزش

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی -درس اصول و روش های ارزیابی

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی -درس اصول و روش های برنامه ریزی

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی -درس برنامه ریزی آموزش و پرورش

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی -درس برنامه ریزی در دوره راهنمایی و دبیرستان

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی -درس …………………….

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی -درس …………………….

سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی -درس …………………….

 

حاوی 35 فایل zip سوالات کارشناسی ارشد پیام نور

علوم تربیتی – مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *