سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی کلیه درس ها

پیام نور

 

1 سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی همراه پاسخنامه
2 سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس پدیده های انتقال در سیستمهای بیولوژیکی همراه پاسخنامه
3 سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس ترمودینامیک پیشرفته همراه پاسخنامه
4 سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس مبانی ژنتیک مولکولی همراه پاسخنامه
5 سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری همراه پاسخنامه
6 سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس میکروبیولوژی عمومی همراه پاسخنامه
7 سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس ریاضیات پیشرفته همراه پاسخنامه
8 سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس تکنولوژی آنزیمها همراه پاسخنامه
9 سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 همراه پاسخنامه
10 سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس مکانیک سیالات 2 همراه پاسخنامه

1 سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی همراه پاسخنامه
2 سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس پدیده های انتقال در سیستمهای بیولوژیکی همراه پاسخنامه
3 سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس ترمودینامیک پیشرفته همراه پاسخنامه
4 سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس مبانی ژنتیک مولکولی همراه پاسخنامه
5 سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری همراه پاسخنامه
6 سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس میکروبیولوژی عمومی همراه پاسخنامه
7 سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس ریاضیات پیشرفته همراه پاسخنامه
8 سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس تکنولوژی آنزیمها همراه پاسخنامه
9 سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 همراه پاسخنامه
10 سوالات  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی درس مکانیک سیالات 2 همراه پاسخنامه
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *