طرح توجیهی امکان سنجی 70/000 عدد ترموستات سماور 47 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 47

ظرفیت : 70 هزار عدد در سال

اشتغالزایی: 17 نفر

 

مقدمه
در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی آنالیز قرار گرفته نتایج
حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنج مقدمات برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک شهرکهای
صنعتی ایران جهت بروزرسانی بررسیهای بیشتر از تیر ماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا این
مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شده
به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسازی مبانی که
بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچون میزان سرمایهگذاری لازم، برآورد زینههای تاسیسات
ماشینآلات چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه تدوین دستورالعمل نمود که مطالعه این دستورالعمل
میتواند سرمایه گذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرف شده سپس بررسی ها لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده
در ادامه مطالعات فن در خصوص چگونگ تول امکانات سخت افزار نرم افزار مورد از
بررسی شده در نها ظرف ها اقتصاد میزان سرما گذار مورد از برا اجرا طرح برآورد
شده تا با استفاده از آن سرما گذران محترم بتوانند کل اطلاعات مورد از را کسب درجهت
انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز مسیر شفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.
خاطر نشان مینماید که در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید رموستات سماور
میباشد باید به این نکته توجه لازم را مبذول داشت که با توجه به اینکه به طور کلی در زمینه تولید لوازم تجهیزات
الکترونیکی از جمله محصول این طرح فاصله نسبتا زیادی بین کشورمان با کشورهای صاحب تکنولوژی در این زمینه
وجود دارد لذا اقبال عمومی بیشت به سمت استفاده از قطعات الکترونیکی وارداتی با نشانهای تجاری معتبر خارجی
میباشد. با توجه به این توضیحات به سرمایه گذاران محترم توصیه میشود در ابتدای راه اندازی این واحد صنعتی با
ایجاد تعامل عقد قرارداد با شرکتهای معتبر در زمینه تولید محصول این طرح نسب به مونتاژ داخلی آن با نشان
تجاری آن شرکت اقدام نموده در آینده پس از دستیابی به تکنولوژی لازم درصدد تولید آن برآیند. از دیگر نکات
قابل توجه این است که هر واحد تولیدی جهت رقابت بقا در بازار مصرف میبایستی در طرحهای توسعه به تولید
طیف وسیعی از محصولات خانواده توجه ویژهای داشته باشد. در طرح حاضر نیز لازم است سرمایه گذاران محترم
نسبت به تولید محصولات متنوع همخانواده با ترموستات سماور نظیر انواع ترموستات مانند ترموستات آبگرمکن،
خودرو، پلوپز … در طرحهای توسعه اقدام نمایند. محصول مورد مطالعه این طرح نوعی ترموستات الکترو مکانیکی
میباشد. با توجه به اینکه در حال حاضر ترموستاتهای الکترونیکی به دلیل دقت بسیار خوب، سرعت عمل بالا، قیمت
مناسب تعداد تولید زیاد در حال جایگزینی ترموستاتهای الکترومکانیکی میباشند لذا به سرمایه گذاران محترم
توصیه میشود برای سرمای گذاری جهت تولید ترموستات سماور نسبت به تولید نوع الکترونیکی آن اقدام نمایند.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

معرفی محصول
نام کد محصو ( آیسیک )
با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصول از سوی سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران طرح حاضـر
مربوط به ترموستات الکترونیکی باشد. مشخصات فنی محصول این طرح در جدول ارائه شده است.

دول مشخصات فنی محصول طرح
نام محصول مشخصات فنی
از نوع تک فلز تنظیم دما بین دمای محیط تا ترموستات سماور
دمای جوش آب

با توجه به عدم وجود کد آیسیک مختص این محصول طابق طبقه بند وزارت صنا معادن این محصول
دارا کد به شرح جدول باشد.

دول کد آیسیک محصول طرح
نام محصول کد آیسیک
٣٣١٢/١۴/١١ ترموستات انواع
شماره تعرفه مرکی
مطابق طبقه بندی موجود در مقررات صادرات واردات وزارت بازرگان شماره تعرفه محصول بشـرح جـدول مـ
باشد.

دول شماره تعرفه گمرکی محصول طرح
محصول شماره تعرفه حقوق ورودی
٣٠ ٩٠٣٢/١٠/٠٠ ترموستات
شرایط واردات محصول
طبق کتاب مقررات صادرات واردات وزارت بازرگان سال ١٣٨۶ محـدود خاصـ جهـت واردات محصـول مـورد
مطالعه وجود ندارد لذا با پرداخت حقوق گمرک طبق جدول شماره امکان واردات وجود دارد.

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
با مراجعه به فهرست استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران سایت این مؤسسه،
شماره استاندارد ملی ١٢٢١ ۵۵٩٩) استاندارد اجباری) برای این محصول استخراج شده است. رعایت استاندارد فوق
برای کلیه تولید کنندگان الزامی است.
بررسی ارائ اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی جهانی محصول

جهت تعیین قیمت هر کالا بایستی بازارهای تعیین کننده قیمت آنرا مورد بررسی قرار داد. در کشور ما بازارهای
تعیین کننده قیمت شامل ارگانهای ذیل میباشد.
نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از صرفکنندگان تولیدکنندگان) سازمان بورس اوراق
بهادار، سازمان بورس فلزات …
بازارهای غیر رسمی مانند اصناف بازاریان
لازم به ذکر است که قیمت اغلب کالاهای اساسی که در سبد کالای مصـرفی خـانواده قـرار دارد یـا جـزو کالاهـای
استراتژیکی حساس محسوب میشوند توس ارگانهای رسمی تعیین میشود سایر کالاها مانند کالای مورد بررسی
در این طرح توسط بازار های غیر رسمی فروشندگان واسطه ها تعیین میگردد.

مروری بر قیمت داخلی محصول

با توجه به توضیحات فوق الاشاره در جدول ادامه نام برخی از تولید کنندگان (فروشندگا ) این محصول بـه همـراه
قیمت داخلی آن ارائه شده است.
جدول قیمت داخلی محصول طرح
ردیف تولیدکننده (فروشگاه) تلفن
آلتون رای ۶۶٩١٨٨۴٢
آماج کنترل ٧٧۶٠٢٨٨٢
ایمن لاله ساز ٢٣۴٣٩٣١ ٠٢۵۵

دول قیمت داخلی محصول
نام محصول واحد قیمت واحد (هزارریال) میانگین قیمت (هزار ریال)
ترموستات سماور عدد ٧٠ ۴٠ ۵۵

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *