طرح توجیهی تریکو

طرح توجیهی امکان سنجی 125 تن تریکو کش باف 44 صفحه

نوع فایل :pdf     تعداد صفحات : 44       ظرفیت : 125 تن       اشتغالزایی: 43 نفر

 

1ـ معرفی محصول
تولید پارچه رف های بافته شده، مستلزم بافت تگی (بافت) نخها است. بافت نخها به روشهای مختلفی صورت
میپذیرد. چنانچه تولید پارچه با بافت رفتگی دو دسته نخ به شکل مستقیم و عمود بـرهم (تـاروپود ) همـراه
1 باشد، بافندگی تاریـ پودی
و اگر بافت رفتگی نخها با یکدیگر، مستلزم ایجاد حلقهای از نخ باشد، بافنـدگی
2 حلقوی
نامیده می شود. هر یک از روش های بافندگی تاریـ پودی و حلقوی از سیستم های متعـددی بـرای
تولید پارچه استفاده می کنند. نوع نخ مصرفی برای تولید پارچه و ویژگی های مورد انتظار از منسوج، تعیـین
کننده نوع سیستم بافندگی مناسب می باشد. در ادامه بهعلت ارتباط موضوع طرح با بافنـدگی حلقـوی، ایـن
سیستم بیشتر توضیح داده می .شود
بافندگی حلقوی به دو دسته کلی «بافندگی حلقوی پودی «و » بافندگی حلقوی تاری » تقسیم می شـود .
در روش بافندگی حلقوی پودی ، بافت پارچه، نخها توسط سوزنها به صورت حلقه در آمده و از درهم رفـتن
این حلقه ها در جهت رج پارچه تشکیل میگردد. در این سیستم بافندگی حتی با یک سرنخ که از یک بسته
نخ باز میشود، میتوان پارچه تولید نمود . در این صنعت ماشینهای متنوعی مانند ماشین تختباف، گردباف
و فولی فشن برای تولید انواع منسوجات وجود دارد که متناسب با ویژگی های پارچه مورد نظر مورد اسـتفاده
قرار میگیرند .
یکی از روشهای تولید پارچه در صنایع نساجی، صنعت بافندگی حلقوی تاری است. سرعت تولید پارچه
بر روی ماشینهای مدرن این صنعت، به مراتب بیش از ماشین ـ های بافندگی سیستم تاری پودی است.
پارچههای حلقوی تاری به گونهای میتوانند طراحی شوند که از نظر ثبات بعدی تقریباً با پارچههای
ـ تاری پودی برابری نمایند و از نظر کشسانی با پارچههای حلقوی پودی قابل مقایسه باشند. ماشینهای
بافندگی حلقوی تاری برای بافت احتیاج به تعداد زیادی سرنخ (برای هر سوزن) دارند و میبایست چله
مناسبی برای دستگاه تهیه شود. ماشینهای مورد استفاده در صنعت حلقوی تاری شامل ماشینهای
مقدمات بافندگی و دو نوع ماشین بافندگی حلقوی تاری کتن و راشل است .
با پیشرفت علوم تکنولوژی، با توجه به قابلیتهای سیستمهای متعدد تولید پارچه حلقوی، هر یک برای
تولید محصول ویژهای بهکار گرفته شدند به. عنوان مثال توری پشهگیر و انواع پرده را با ماشین راشل،

پارچههای لباس زیر مردانه و زنانه با ماشین گردباف و انواع ژاکت و پولیور را با ماشین تختباف، تولید
میکنند. اصطلاح تریکو کشباف، در ایران، به محصولی اطلاق میشود که بهوسیله انواع ماشینهای حلقوی
پودی، بهویژه ماشین تختباف تولید میشوند و اغلب آنها دارای ساختاری ضخیم یا نسبتا” ضخیم و مناسب
بهعنوان البسه پاییز و زمستان میباشند. این محصولات، شامل انواع ژاکت و بلوز مردانه، زنانه و بچهگانه،
جلیقه مردانه، مانتو، کلاه، شال، شلوار زنانه، شنل دخترانه و زنانه هستند که در کشور ما برای تولید آنها
بیشتر از نخهای اکریلیک و در کشورهای اروپایی، از نخهای مخلوط پشم، ویسکوز، نایلون و پنبه استفاده
میشوند

همانطور که اشاره گردید روشهای مختلفی برای تولید پارچه در صنعت نساجی وجود دارد که امروزه از
بین آنها از سیستم بافندگی حلقوی با استفاده از ماشینهای تخت باف گیج 2/5 تا 10 برای تولید پارچه
برخی از لباسهای زمستانی زنانه، مردانه و بچهگانه، نظیر ژاکت، پولیور، جلیقه، شال، کلاه استفاده میشود.
اغلب ماشینهای تخت باف امروزه دارای سیستم ژاکارد الکترونیکی هستند و نیاز به نخ رنگی دارند. نخهای
مورد استفاده در این ماشینها اغلب در سیستم ریسندگی الیاف بلند ریسیده میشوند و بیشتر از الیاف پشم

و اکریلیک ( هایبالک و فانتزی) و ویسکوز به صورت خالص یا مخلوط با نمرات /2/ 2 ،18 24 و /2 48 متریک
استفاده میشود. در ادامه توضیحاتی در خصوص ماشین، تخت باف ارائه میگردد .
امتیاز ساخت اولین ماشین تختباف در سال 1865 به یک آمریکایی به نام لمب داده شد. در سال 1867
در نمایشگاه ماشینآلات پاریس، از اسم لمب توسط دوبید برای ماشین تخت باف ساخت خود استفاده کرد
و مشابه با آن در سال 1873 یک مهندس آلمانی به نام اشتول٣ شروع به ساخت ماشینهای لمب
(تختباف) نمود. در اواخر سال 1890 او نه تنها سازنده ماشینهای تختباف از نوع ریب بود، بلکه
ماشینهای دوبله سیلندر (پرل) تختباف را نیز میساخت. این دو کارخانه سازنده به نامهای دوبید و اشتول
نقش مهمی در تحول و پیشرفت ماشینهای تختباف داشتهاند .
در اوایل سال 1960 شخصی به نام مکویین سعی کرد
ماشین تختبافی بسازد که مجهز به سوزن مرکب و
کنترل کامپیوتری باشد، اما موفق نشد. ایده او، تولید بافت
به صورت قواره بافی فرمدار بود و اتصال قوارههای بافته
شده با نخ جداکننده انجام میگرفت. همچنین وارد
عملشدن بادامک بالا برنده پایه سوزن میتوانست از طریق مغناطیس انجام شود و از نوارکنترل به منظور
انتخاب سوزن برای ایجاد طرح و قواره بافت استفاده شود و حداکثر تا شش ماشین توسط کامپیوتر کنترل
گردد. اگرچه او نتوانست در آن زمان به اهداف خود برسد، اما امروزه با استفاده از میکروالکترونیک و قطعات
مختلف بر روی ماشینهای تخت باف، بخشی از آرزوهای وی تحقق یافته است .
معمولاً گیج ماشینهای تخت باف براساس تعداد سوزنها در یک اینچ تعیین میشود (سیستم انگلیسی)
اما از سیستم متریک نیز برای تعیین گیج سوزنها استفاده میشود. در سیستم متریک، گیج فاصله مرکز
یک سوزن از مرکز سوزن مجاور خود برحسب میلیمتر، میباشد. در این روش برای گیجهای بزرگتر از نخ
ضخیمتر استفاده میگردد، در حالیکه در سیستم انگلیسی هرچه گیج بیشتر باشد، نخ ظریفتر بهکار
میرود؛ بهطور مثال، در صورتی که گیج ماشینی در سیستم انگلیسی 10 سوزن در یک اینچ باشد، فاصله دو
سوزن مجاور هم، برابر 2/5 میلیمتر است که معادل گیج 25 در سیستم متریک خواهد بود

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *