طرح توجیهی امکان سنجی تولید 6/000/000 قطعه فوم های سرامیکی 39 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات :39

ظرفیت : 6 میلیون قطعه

اشتغالزایی: 38

سال : 87

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

فلترهای فومی سرام کی ی در محدوده وس یعی از ترکیبات مختلف اکس دی ی و غیر اکس دی ی تولید و مصرف
میشوند مانند :
– یلیس کون کارب دی ی
– آلوم نای یی
– مولا یتی
– یز رکون ای یی
– اسپ ینلی
لازم به ذکر است که هر کدام از این ترکیبات برای کاربرد خاص خود مورد استفاده قرار میگیرد، به
عنوان مثال فیلترهای آلوم نای یی برای مذاب آلوم ینی وم، مولا یتی برای سوپر آلیاژها و س یلی کون کارب دی ی برا ی
مذاب چدن مورد استفاده قرار م یگ ی رند، که به دلیل مصرف بیشتر چدن در صنعت متالوژی ی ف لترهای فوم ی
سرام کی ی یلی س کون کاربا دی ی نسبت به سایر انواع مصرف گسترده تری دارند.

عمده فیلترهای استفاده شده در صنعت س یلی کون کاربا دی ی و آلوم نای یی میباشند :
– یلی س کون کاربا : دی سیلیکون کارباید کاندیدایی برای استفاده در قطعات دما بالا و مقاوم به سایش است. در
گذشته از قطعات سرامیکی از جنس آلومینا و اکسیدهای دیگر بسیار کم استفاده م ی . شد یها اما در سال اخیر
نقطه نظرهای مستدلی برای استفاده از سرامیکها به عنوان مواد مهندسی به جای فلزات و آلیاژهای بسیار

سخت در محیط خشن (دمای بالا، بار زیاد، خوردگی زیاد و…) وجود دارد. که این محیطها اجازه استفاده
از چنین آلیاژها و فلزاتی را نم یدهند. امروزه نیتریدها، کاربیدها و دیگر مواد با پیوند کووالانسی به علت
مقاومت زیاد در برابر حرارت و خصوصیات ویژه ب یشمار دیگر مورد توجه قرار گرفتهاند. علاوه بر سیلیکون
Si توسعه و گسترش سرامیکهای سیلیکون کاربایدی در اثنای یها دهه اخیر با سرعت زیاد ی 3NO4 ین د یترا
صورت گرفته است .
یا کاربید سیلیسیم ماده حیاتی در صنعت است که به خاطر کاربردهای وسیعش اهمیت روزافزونی ی م یابد.
این ماده دارای شکل پذیری بالاست که در صنعت برای کاربردهای مختلف مثل مقاومت به خوردگی زیاد،
مقاومت به سایش بالا و در کاربردهای دما بالا مثل شوک حرارتی استفاده میشود. گرچه در گستره وسیع ی
مصرف شده و چندین دهه است که در صنعت در دسترس است اما اگر کاربرد مناسب آن در نظر گرفته
نشود این ماده غیر قابل استفاده خواهد شد. انتخاب مواد مناسب برای یک کاربرد مورد نظر بسیار مهم بوده
و باعث سوددهی برای مصرف کننده می .شود
– آلوم : نای آلومینا دارای خواص و یا ژهی است که از آن به عنوان یک ماده سرامیکی مهم یاد کردهاند آلومینا
نقطه ذوب بالایی حدود C ۫ 2050 دارد و نسبت به حملات شیمیایی مقاوم است و خواص الکتریکی و
مکانیکی قابل قبولی از خود نشان میدهد. به خاطر همین خواص در ترکیبات دیرگداز شمع اتومبیل و در
وسایل الکتریکی کاربرد زیادی دارد. البته دارای معایبی هم هست، از جمله این که به دلیل سخت بودن
خردکردن آن برای رسیدن به ریزی مورد نظر دشوار است. آلومینا ی م یها تواند به فرم کریستالی وجود
داشته باشد. مینرال طبیعی آن کراندوم است. آلومینا به صورت ترکیب با سیلیس و دیگر مینرالها در طبیعت
موجود است .
استفاده صحیح از فیلترها، توانایی انتشار آخال را کاهش میدهد. روشی که این فیلترها برای جدا سازی مواد
ید رگداز و پوشش دهنده قالب به کار میگیرند روشن است، یعنی این کار توسط به دام انداختن فیزیکی این
ناخالصیها انجام میگیرد. به دام انداختن و حذف سرباره از مذاب نیز بدین گونه صورت میگیرد که سرباره با
فیلتر برخورد کرده و به آن زینتر میشود و از جریان مذاب خارج میگردد.

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *