طرح توجیهی امکان سنجی تولید 36/000/000 عدد پاکت سیمان

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 52

ظرفیت : 36 میلیون عدد در سال 

اشتغالزایی: 34 نفر

 

یکی از مهمترین فاکتورهای مورد نیاز در تولید اکثر محصولات، بسته بندی مناسب جهت حمل و نقـل و
نگهداری می باشد. لذا در این امر تمامی شرایط و مشخصات محصول مورد نظر باید مورد بررسـی قـرار
گیرد. در حال حاضر ایران به دلیل داشتن معادن عظیم گچ و آهک که عمده مواد اولیه تـشکیل دهنـده
سیمان هستند جزو یکی از برترین کشورها از نظر موقعیت استراتژیک تولید سیمان قـرار دارد. از طرفـی
طبق برنامه ریزی های به عمل آمده به منظور توسعه اقتصادی کشور و دسـتیابی بـه رشـد اقتـصادی 8
درصد در سال، وجود زیربناهای اقتصادی و عمرانی جهت نیل به این هدف ضروریـست بنـابراین تولیـد
سیمان که یکی از مهمترین محصولات جهت ساخت زیرساختهای اقتصادی می باشد بسیار ضروریـست.
در این میان حمل و نقل سیمان و گچ از کارخانه به محل ساخت و ساز به دلیل حجم بالای این محـصول
و نیز نوع کاربرد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا این محصول به دو طریق یعنی بسته بندی در
پاکتهای کاغذی و نیز به صورت فله ای عرضه می گردد. این پروژه بـه منظـور احـداث کارخانـه تولیـد
پاکت سیمان جهت بسته بندی محصولات تولیدی کارخانجات گچ و سیمان انجام پذیرفته اسـت و امیـد
است که اطلاعات آن بتواند راهگشای احداث این قبیل واحدها و توسعه صنایع جانبی سیمان که یکـی از
صنایع مهم در هر کشور است باشد.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

رئوس مطالب
1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک 3(
2-1 -شماره تعرفه گمرکی
3-1 -شرایط واردات
4-1 -بررسی و ارائه استاندارد استاندارد
5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد
7-1 -بررسی کالاهای جایگزین جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
8-1 -بررسی اهمیت استراتژیکی استراتژیکی کالا در دنیای امروز
9-1 -کشورهای کشورهای عمده تولیدکننده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
10-1 -معرفی شرایط صادرات

 

بخش اول: معرفی محصول
1 – 1 – نام و کد محصول (آیسیک 3 (
محصول مورد بررسی در این طرح پاکت سیمان جهت بسته بندی محصولات تولیدی در کارخانجـات
تولید گچ و سیمان است. این محصول دارای کد آیسیک به شماره 21091128 می باشد.این محـصول
از کاغذ کرافت سه لایه جهت استحکام بیشتر بـسته بنـدی تهیـه مـی شـود و عمـده اسـتفاده آن در
کارخانجات تولید سیمان می باشد و جهت حمل و نقل آسانتر محصول سـیمان کـه بـه صـورت گـرد
عمدتا سیاه رنگ تولید می شود مورد استفاده قرار می گیرد .

2 – 1 –شماره تعرفه گمرکی
پاکت سیمان تحت شماره 48194000 در کتاب مقررات صادرات و واردات سـال 1385 در قـسمت
محصولات کاغذی دسته بندی شده است.
3-1 -شرایط واردات
در بسیاری از موارد دولت در جهت حمایت از تولیدات داخلی اقدام بـه وضـع تعرفـه هـای گمرکـی
سنگین می نماید تا بدین نحو با بالا رفتن قیمت تمام شده محصول وارداتی ، محصولات ساخت داخـل
دارای قدرت رقابت بیشتری با محصولات مشابه وارداتی باشند . در مورد پاکت سیمان و گچ ذکر این
نکته ضروریست که این محصول جزء محصولات مجاز برای واردات بوده و هـرکس میتوانـد یـه هـر
میزان با پرداخت حقوق گمرکی آن مبادرت به واردات نماید ضمنا با توجه به حقـوق گمرکـی ورودی
20 درصد برای این محصول و نیاز کارخانجات سیمان به پاکت سیمان برای بـسته بنـدی محـصولات
خود ، در حال حاضر پاکت سیمان جزء محصولاتی که برای حمایت از تولیدات داخلی مشمول عوارض
ورودی زیاد و یا ممنوعیت واردات هستند قرار نمی گیرد .
4-1 -بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی
جهت جلب اعتماد مصرف کنندگان محصول تولیدی و نیز رعایت کلیه نکات مربوط به کنترل کیفیت
محصول، توجه به استانداردهای موجود امری اجتناب ناپذیر است. استانداردهای ملی توسـط موسـسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه می گردد

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *