طرح توجیهی امکان سنجی تولید 36/000/000 عدد پاکت سیمان 

طرح توجیهی امکان سنجی تولید 36/000/000 عدد پاکت سیمان   نوع فایل :pdf تعداد صفحات : 52 ظرفیت : 36 میلیون عدد در سال  اشتغالزایی: 34 نفر   یکی از مهمترین فاکتورهای مورد نیاز در تولید اکثر محصولات، بسته بندی مناسب جهت حمل و نقـل و نگهداری می باشد. لذا در این امر تمامی شرایط … ادامه خواندن طرح توجیهی امکان سنجی تولید 36/000/000 عدد پاکت سیمان