جک مکانیکی

طرح توجیهی جک مکانیکی – جک هیدرولیکی

نوع فایل :pdf دو طرح           تعداد صفحات : 48+44            ظرفیت : 32 هزار              اشتغالزایی: 29

سال : 87

 

جک مکـانیکی دارای چهـار بـازوی
فلزی است که بـه شـکل لـوزی قـرار
گرفته است و در اثر دوران پیچ بلندی
که درون قطر لـوزی قـرار دارد چهـار
بـازو بهـم نزدیـک شـده و در نتیجـه
ارتفاع جک زیاد می گردد. ایـن عمـل
باعث بلند شدن اتومبیل از سطح زمین میشود.
همانطور که توضیح داده شد کاربرد اصلی این محصول جهـت بـالا بـردن اتومبیـل بـه منظـور
تعویض پنجری و انجام تعمیرات میباشد.

جک های هیدورلیک به عنوان بهتـرین کالاهـای جـایگزین جکهـای مکـانیکی خـودرو مطـرح
میباشند. چرا که نیاز به قدرت فیزیکی را کاهش داده و سرعت عمل در کار را بالا میبرد در نتیجـه
نسبت به جکهای مکانیکی از مزیتهای بیشتری در بین مصرف کنندگان برخوردار اسـت ولـیکن از
لحاظ قیمت با توجه به بالا بودن قیمت آن نسبت به جکهای مکانیکی میـزان تقاضـا بـستگی بـه
سطح درآمد خانوارها دارد.

این کالا یک ابزار عمومی جهت بالابردن خودرو به منظور تعویض پنجـری و انجـام تعمیـرات
جزیی توسط کاربر خودرو میباشد لذا بعنوان یـک ابـزار کـار از اهمیـت ویژه ای برخـوردار اسـت
ولیکن یک کالای استراتژیک محسوب نمیشود.

کلیه کارخانجات تولید خودرو در سراسر جهان هنگام تحویل خورو به متقاضی یک عـدد جـک
جهت ابزار دست کاربر به متقاضی تحویل می دهند در اکثر کشورهای جهان جکهای مکانیکی بـه
دلیل سادگی تکنولوژی ساخت، قابل تولید در ظرفیتهای مختلف میباشد از لحاظ میزان تقاضا نیـز
کلیه افراد دارای خودروی سواری از آن استفاده می نمایند کـه البتـه ایـن محـصول در آینـده بـه
تدریج جای خود را به جکهای هیدرولیک خواهد داد.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

این محصول جزو فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری جهـت صـادرات نبـوده و
لذا دارای هیچ محدودیتی در این زمینه نمیباشد.

در حال حاضر سالانه در حدود یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید میگردد که در نتیجـه
ظرفیت فعلی تولید داخلی کشور تنها پاسخگوی کمتر از ۴۵ درصد نیاز واحـدهای خـودرو سـازی
میباشد که در نتیجه بخشی از نیاز بازار از محل واردات رسمی و غیر رسمی آن صورت میگیرد.
متاسفانه در زمینه ظرفیت واقعی تولید این محـصول هیچگونـه آمـار مـستند و قابـل اتکـاء در
وزارت صنایع و معادن و سازمانهای ذیربط وجود ندارد بـا ایـن حـال بـه منظـور رعایـت احتیـاط
ظرفیت عملی تولید معادل ٨٠ درصد ظرفیت اسـمی پروانـه هـای بهـره بـرداری صـادره در نظـر
گرفته شده است.

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *