طرح توجیهی امکان سنجی 2700 تن خمیر پیتزا 111 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 111

ظرفیت : 2700 تن

اشتغالزایی: 34 نفر

 

از آنجایی که شماره تعرفه خاصی جهت خمیر پیتزا تدوین نشده اسـت، لـذا تفکیـک آن از سـایر خمیرهـای
غذایی غیرممکن بوده و نمی توان به چگونگی مبادلات تجاری آن در سطح بین المللـی دسترسـی داشـت . از
سوی دیگر از آنجایی که این محصول بایستی در محل خنـک (ترجیحـاً سـردخانه) نگهـداری شـود و مـدت
مصرف آن نسبتاً کوتاه است، بنابراین صرفه ای جهت صادرات و واردات آن ملاحظه نمـی گـردد؛ مگـر آنکـه
مبادلاتی با کشورهای همجوار صورت گیرد.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

4-3-2 بررسی قیمت فروش محصول مشابه
پارامترهای مختلفی بر قیمت محصول موثر خواهند بود که برخی از پارامترهای مهم در ذیل شرح داده شـده
است:
1 -قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزی نه های متغیر تولیـد مـیباشـد و نقـش عمـدهای را در
تعیین قیمت تمام شده محصول دارد.
2 -منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامین مواد اولیه و کانونهای مصرف
محصول، هزینه های مربوط را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
3 -نوع تکنولوژی مورد استفاده از طریق تاثیر بر سرمایه گذاری، کیفیت محصول تولیدی و میزان ضـایعات و
… بر قیمت فروش محصول موثر خواهد بود.
4 -هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تاثیر مستقیم در هزینههای متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد.
5 -ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول موثر است، به این ترتیب که افـزایش ظرفیـت تولیـد از
طریق سرشکن نمودن هزینههای سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول میگردد.
با توجه به نکات فوق، قیمت فروش محصول تولید شده علاوه بر این که می بایست هزینههای تولید را تـامین
نماید، باید در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد.
همچنین در صورتی که صادرات محصول تولیدی نیز مد نظر قرار گیرد، قیمت گذاری باید به نحوی باشد کـه
رقابت با تولیدکنندگان خارجی امکانپذیر باشد.

===================

 

اطلاعات ضروری برای تدوین طرح توجیهی به روز و اختصاصی

================================
اول
مشخصات محل اجرای طرح
1- مساحت زمین
2- مساحت سازه ها
3- کاربری سازه ها
دوم
1- مشخصات مجری طرح
2- رزومه و سوابق مجری
سوم
1- مشخصات تجهیزات و ماشین آلات طرح
چهارم
1- تعداد اشتغال
2- آدرس محل اجرای طرح
3- موقعیت و مزیت های محل اجرای طرح
پنجم
1- تاسیسات پروژه
2- طریقه اب رسانی
3- طریقه گاز رسانی
4- طریقه برق رسانی
5- طریقه اطفا حریق
6- طریقه سیستم های امنیتی و حفاظتی
7- طریقه سبستم تهویه
8- طریقه سیستم سرمایش و گرمایش
و….
www.tojihi.com
==========================================================
هزینه نگارش طرح توجیهی 600 الی 2ملیون و هشتصد

۱- تجربه ۲۰ سال کار کارشناسی در حوزه های اعتباری و بانکی (پشتیبان تحربی طرح ) خواهد بود
۲- در زمینه( وثایق بانکی )مشاوره های لازم ارائه خواهد شد
۳-تا ۶ ماه پشتیبانی انجام اصلاحات طرح توجیهی انجام خواهد شد
۴- ضمیمه نرم افزار کامفار که پیشرفته ترین نرم افزار تخصصی تجزیه و تحلیل طرح توجیهی میباشد و برخی از بانکها هم آن را اجبار می کنند انجام خواهد شد
۵- طرح توجیهی بسته به پروژه در حجم ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه خواهد بود
6-در صورت پرداخت یک سوم هزینه ، کار نگارش طرح استارت خواهد خورد
7-نگارش طرح از 24 ساعت الی 2 هفته بسته به پروژه مورد نظر زمان خواهد برد

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *