طرح توجیهی پودر معدنی و پودر میکرونیزه
  1. طرح توجیهی پودر معدنی 105 صفحه

طرح توجیهی امکان سنجی 100/000 تن پودر معدنی و پودر میکرونیزه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات 2 فایل : 105+55

ظرفیت : 100 هزار تن

اشتغالزایی: 59

طرح توجیهی پودر معدنی و پودر میکرونیزه

مقدمه
هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم
است این خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون
تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسبات بعدی
مورد نیاز خواهد بود.
در این ارتباط یکی از موثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک
از محصولات میباشد. علاوه بر این جهت بررسی بازار لازم است تا شماره تعرفه گمرکی (نامگذاری بروکسل)
محصولات نیز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل
شود.
1-2 تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
در ایـن بخـش نـام و کـاربرد، طبقـه بنـدی، مشخـصات فنـی و بـسته بنـدی محـصول مـورد بررسـی قـرار
خواهد گرفت.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

1-1-2 نام و کاربرد محصول
مواد خامی که از معدن استخراج می شوند عموما بصورت سنگ می باشند و به طور مـستقیم نمـی تـوان در
صنایع از آن استفاده کرد. این محدودیت بدین دلیل وجود دارد که عملا حجم زیاد سـنگ هـا کـارآیی را بـه
شدت کاهش داده و گاهی اوقات عدم کارآیی را منجر می شود. بنابراین سنگهای معدنی بایـد بـصورت پـودر
درآید که در این طرح تحت نام کلی پودرهای معدنی به آن پرداخته شـده اسـت بـدل یل اینکـه ایـن پودرهـا
محدوده بسیار وسیعی را شامل می گردند در ذیل مواد مانند باریت، بنتونیت، کربنات کلسیم، اکـسید آهـن،

تالک، کائولن، فلدسپات، میکا، سیلیس، دولومیت، اکسید منگنز، زغال و فلورین و ….. را مـی تـوان در چنـین
واحدهایی به پودر تبدیل نمود.

2-1-2 طبقه بندی محصول
با توجه به مصرف و انواع گسترده این محصول طبقه بندی های مختلفی وجود دارد که مهمترین ایـن طبقـه
بندیها عبارتند از :
1 (طبقه بندی از نظر درجه خلوص
2 (طبقه بندی از نظر نوع
3 (طبقه بندی از نظر مش
لازم به ذکر است که برخی پودرها فقط در ابعاد خاصی قابل استفاده اند . که در این واحد تولید پودر تا مـش
400 مورد توجه قرار گرفته است.

3-1-2 مشخصات فنی محصول
این واحد توانایی تولید انواع پودر معدنی را دارا می باشد که جهت نمونه چهار ماده باریـت، کربنـات کلـسیم،
بنتونیت و دولومیت به عنوان محصولات این واحد در نظر گرفته شـده انـد. لازم بـه ذکـر اسـت از مشخـصه
عمومی تولیدات این واحد این است که هیچ یک از این پودرهـا نبایـد خاصـیت انفجـاری و احتراقـی داشـته
باشند. در ذیل مشخصه محصولات نمونه این واحد مورد توجه قرار گرفته است.
1 – باریت
این محصول در دو نوع حفاری و کریستال تولید می گردد که درجه خلوص هر یک از آنها به ترتیـب 845 , %
92 %می باشد. مش تولید شده از این محصول 200 مش و 325 مش می باشد.
2 -بنتونیت
این محصول دارای درجه خلوص های مختلفی می باشد که بستگی به معدن آن دارد و عموما درجه خلـوص
sio2 در آن بین 60-50 درصد می باشد. مش تولید شده از این محصول با توجه به تقاضـای بـازار در طـرح
100 و 200 در نظر گرفته شده است.
3 -کربنات کلسیم
درجه خلوص کربنات کلسیم با توجه به کاربرد معمولا بالای 97 درصد می باشد. مش های مـورد اسـتفاده از
این پودر 325 و 400 مش می باشد.

4 – دولومیت
این پودر در واحد با مش 400 تولید می شود. و درجه خلوص آن با توجـه بـه سـنگ معـدن مـورد اسـتفاده
متفاوت می باشد.

4-1-2 بسته بندی محصول
یکی از عوامل مهم در هر واحد صنعتی جهت بازاریابی بسته بندی مناسب می باشد. در این واحـد نیـز بـرای
بسته بندی از پاکت های کاغذی کرافت استفاده می کنند. بدین ترتیب که ابتدا پودرها در یک سیلو ذخیـره
شده و سپس در قسمت انتهایی سیلو بوسیله یک اهرم این پودرها بـه درون کیـسه هـای 50 کیلـوگرمی بـه
ابعاد 15*30*60 هدایت می شود
لازم به ذکر است که زیر هر سیلو یک عدد باسکول 100 کیلوگرمی قرار دارد که این باسـکول جهـت نـشان
دادن وزن کیسه ها نصب می گردد.

5-1-2 شماره تعرفه گمرکی محصول
در داد و ستدهای بین المللی جهت کد بندی کالاها در امر صادرات و واردات و تعیین حقوق گمر کی و سـود
بازرگانی، بیشتر از دو نوع طبقه بندی استفاده میشود. یکی از طبقـه بنـدیها نامگـذاری بروکـسل و دیگـری
طبقه بندی مرکز استاندارد تجارت بین الملل میباشد.
روش طبقه بندی مورد استفاده در بازرگانی خارجی ایران، طبقـه بنـدی بروکـسل اسـت کـه بنـابر نیازهـا و
کاربردهای خاص موجود، بعضاً تقسیم بندیهای بیشتری در زیر تعرفه ها انجام گرفته است.
در جدول (1-2 (شماره تعرفه گمرکی، کد سیستم هماهنگ شده (زیر تعرفه)، نـوع کالاهـا، حقـوق ورودی و
شرایط ورود محصول درج گردیده است.
حقوق ورودی مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پایه و سود بازر گانی است. حقوق پایـه، طبـق مـاده (2 (
قانون (موسوم به قانون تجمیع عـوارض مـصوب 2/11/1381 (اصـلاح مـوادی از قـانون برنامـه سـوم توسـعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کـالا، انـواع
عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیـده اسـت و معـادل 4 %ارزش گمرکـی کالاهـا
تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیـران تعیـین
می شود، حقوق ورودی اطلاق می شود.

++++++++++++++

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد – پیام نور

پکیچ طرح های توجیهی

———————————————————————————————–
برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟
4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری
5-فاصله از آب و برق و گاز؟
6-لیست تجهیزات؟
——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *