طرح توجیهی امکان سنجی 325000 دست پوشاک نظامی 51 صفحه

تولید پوشاک نظامی پنبه ـ نایلون

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 51

ظرفیت :325 هزار دست

اشتغالزایی: 111

 

1ـ معرفی محصول
پارچههای مورد استفاده در پوشاک افراد نظامی و انتظامی باید ویژگیهای منحصر به فردی جهت بالا
بردن کارایی افراد داشته باشد. از این ویژگیها میتوان به دوام پارچه در مقابل تنشهای ناگهانی و نیروهای
وارده، راحتی بالا، جذب رطوبت مناسب از سطح بدن، قابلیت استتار و طول عمر بالا در کیفیت مطلوب
اشاره کرد. لذا در سراسر دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته در زمینه تولید منسوجات نظامی تحقیقات
متعددی در جریان است و برای کاربردهای مختلف پوشاک متناسب با آن طراحی و تولید میکند .
در کشور ما، استفاده از البسه تولید شده از نخ مخلوط الیاف پنبه/ پلیاستر، پنبه/ویسکوز و
ویسکوز/ پلیاستر برای آزاد نظامی بهعنوان لباس کار مرسوم است. هریک از این منسوجات مورد استفاده در
البسه نظامی، دارای ویژگیهای مطلوب و نامطلوب برای افراد نظامی است به. عنوان مثال استفاده الیاف
پلیاستر در تولید نخ، قابلیت ریسندگی و مقاومت نخ حاصله را افزایش میدهد ولی جذب رطوبت آن کم
است و دارای سختی زیاد میباشد. این مسأله باعث میشود میزان راحتی البسه تهیه شده از الیاف پلیاستر
(مخلوط با پنبه یا ویسکوز)، راحتی پوشش مد نظر برای افراد را نداشته باشد. هرچند استحکام کششی آنها
و در نتیجه طول عمر البسه افزایش مییابد

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

برخی از ویژگیهای نامطلوب البسه تهیه شده از الیاف ویسکوز و پلیاستر مخلوط با الیاف پنبه ( علیرغم
برخی از ویژگیهای مثبت) در کنار نیاز به دارا بودن کاراییهای خاص هریک از پوشاک نظامی باعث است با
استفاده از علوم و تکنولوژی پلیمر و نساجی، الیاف جدید با ویژگیهای مورد نیاز برای استفاده از البسه

نظامی تولید شود به. طوریکه امروزه انواع الیاف کولار، نامکس، PBI ،نایلون و … بهطور گسترده در تولید
پوشاک نظامی مختلف نظیر جلیقه ضدگلوله، البسه ضد مواد شیمیایی، البسه ضد اشعه IR و … استفاده
میشوند. در این طرح، امکانسنجی تولید پوشاک با استفاده از مخلوط الیاف پنبه و نایلون مورد بررسی قرار
میگیرد. چراکه امروزه در کشورهای پیشرفته جهان نظیر آمریکا، انگلیس، کانادا و … از این محصول بهطور
گسترده برای افراد نظامی استفاده میشود و تولید آن در کارخانجات نساجی مرسوم شده است .
ویژگیهای الیاف نایلون نظیر جذب رطوبت بالاتر، مقاومت پیچشی کتر، مقاومت سایشی بالاتر، قابلیت
رنگرزی و تکمیل آسانتر نسبت به الیاف پلیاستر باعث شده است که پارچه حاصل از مخلوط الیاف پنبه و
نایلون نرمتر و انعطافپذیرتر از پارچه پلیاستر و پنبه بوده و زیردست بهتر نسبت به آن دارد. این مسأله
علاوه بر راحتی بیشتر پارچههای پنبه ـ نایلون، سبب انتقال سریع رطوبت و حرارت اضافی از سطح بدن به
محیط میشود. همچنین امکان اعمال انواع تکمیل و رنگرزیهای خاص روی پارچههای مخلوط الیاف پنبه و
نایلون و در نتیجه تولید انواع لباس نظامی ویژه نظیر لباس مستتر در برابر اشعه IR وجود دارد .
نتایج یک تحقیق کاربردی در جهاد
دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، گروه
پژوهشی تکنولوژی نساجی در خصوص
مقایسه ویژگیهای مکانیکی پارچه های
ا پنبه ـ نایلون و پنبه ـ پلیستر نشان داد
که کار تا حد پارگی بازگشت الاستیک
پارچه پنبه و نایلون بیشتر از پارچه های
پنبه و پلی استر است. این مسأله یک امتیاز
مثبت برای البسه نظامی محسوب میشود چرا که دوام آنها در برابر تنشهای ناگهانی و نیروهای وارده بسیار
مهم است. همچنین میزان کم تغییر فرم البسه تولید شده از مخلوط الیاف پنبه و نایلون و پرزدهی کمتر
آنها نسبت به البسه حاصل از نخ پنبه/ پلی استر و پنبه/ ویسکوز باعث شده است کیفیت آنها در مدت طول
عمر خود شود و کارایی شخص نظامی استفاده کننده بالاتر رود

1 ـ نام و کد آیسیک محصول
متداولترین طب قهبندی و دستهبندی در فعالیتهای اقتصادی همان تقسیمبندی آیسیک است.
تقسیمبندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقهبندی و دستهبندی استاندارد بیناللمللی فعالیتهای
اقتصادی. این دستهبندی با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی دو، چهار و هشت
رقمی اختصاص داده میشود. پس از بررسی کدهای آیسیک مرتبط با صنعت تولید پوشاک، مشخص شد
که کدهای آیسیک ویژه ای برای پوشاک نظامی در نظر گرفته شده است. با این وجود در جدول 1 ( )چندین
کد آیسیک مرتبط با لباس کار و ایمنی ارائه شده است

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *