طرح توجیهی 1100 تن چدن خاکستری 76 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 76

ظرفیت : 1100 تن

اشتغالزایی: 25 نفر

سال : 86

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

محصول مورد مطالعه، قطعات چدنی و فولادی صنعتی است کـه از طریـق ریختـه گـری تولیـد
خواهد شـد. ایـن قطعـات خـود بـه عنـوان یـک محـصول واسـطه در تولیـد یـا تعمیـرات خـودرو،
ماشینآلات صنعتی، کشاورزی، تجهیزات و غیره مورد استفاده دارد. از اینرو ماهیت ایـن قطعـات
طوری است که نمیتوان استاندارد خاصی را برای آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یـا
بینالمللی برای این قطعات وجود ندارد. ولی باید گفت که تولید این قطعـات تحـت مشخـصات فنـی
ارائه شده از طرف طراح قطعه صورت میگیرد که به نوعی نیز میتـوانیم مشخـصات فـوق را بـه
عنوان الزامات و استانداردهای مورد نیاز در تولید تلقی نماییم. مشخـصات فنـی قطعـات در قالـب
نقشه فنی، برگ آنالیز مـواد اولیـه مـصرفی و بـرگ مشخـصات مکـانیکی و متـالوژیکی از طـرف

مهندس طراح ارائه میگردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازنده گان امری اجتناب ناپذیر اسـت
.5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
1-5-1 -بررسی قیمتهای داخلی
فرایند تولید قطعات صنعتی چدنی به روش ریخته گری ، به صورت زیر انجام میگیرد.

قطعه آماده فروش ماشینکاری قطعه
ریخته شده
ذوب مواد آماده سازی مواد انتخاب مواد

با توجه به فرایند تولید ذکر شده، تولید قطعات مورد مطالعه در دو گروه قابل طبقهبندی است
گروه اول: این گروه اقدام به انتخاب مواد اولیه ، آمادهسازی آن ، ریختـه گـری و تولیـد قطعـه
خام را انجام داده و در نهایت قطعه ریخته شده را به گروه دوم می فروشند .
گروه دوم : این گروه قطعه ریخته شده خام را از کارگاههـای ریختـه گـری خریـداری کـرده و
سپس اقدام به ماشینکاری و رساندن قطعه به شکل و ابعاد نهایی مینمایند.

=====================

 

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
طرح های کارا 80 تومان
………

طرح توجیهی ساده= 25-35 صفحه

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 280 الی 480 تومان

طرح تفصیلی و با جزئیات…(100-150 صفحه )….( 2-3 میلیون تومان
)
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل

 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟
4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری
5-فاصله از آب و برق و گاز؟

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *