طرح توجیهی امکان سنجی ژل کتیرا 123 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 123

اشتغالزایی: 17

سال : 86

بررسی امکانات فروش برای محصول تولید شده در هر وا حد جدید صنعتی میتواند عامـل بـسیار مـوثری در
ارزیابی موقعیت اقتصادی و آینده این گونه واحدها باشد. در این ارتباط با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص هـر
صنعت، وضعیت تولیدات داخلی و میزان مصارف و نیازهای داخلی (بر مبنـای انـواع کـاربرد محـصول) مـورد
تحلیل و بررسی قرار میگیرد و با تعیین میزان کمبود تولید داخلی محصول، باید سهم قابل کسب بازار بـرای
واحدهای جدید ارزیابی گردد .
از سوی دیگر ویژگیهای خاص هر صنعت، ممکن است امکانات ویژه ای را برای فروش و بازاریابی محـصولات
آن فراهم آورد که در هر مورد باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
در این قسمت مسائل فوق الذکر در ارتباط بـا امکانـات فـروش محـصول جهـت ارزیـابی نهـایی شاخـصهای
اقتصادی واحد مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و قیمت فروش محصول مشابه بر مبنای نرخهـای رسـمی
بازار ارائه خواهد . گردید

2-3-1 بررسی روند مصرف
هیچگونه آماری از سوی مراجع ذیصلاح درمورد میزان مصرف این محصول ارائه نگردیده اسـت تنهـا مطلـب
ارائه شده میزا ن /6 14درصدی هزینه های بهداشـت و درمـان یـک خـانوار در سـال 84نـسبت بـه سـال 83
می باشد و متوسط هزینه های ناخـالص سـالانه یـک خـانوار بابـت بهداشـت و درمـان طـی سـالهای1384-
1383مبلغ2502931ریال مـی باشـد کـه از ایـن مبلـغ276623 ریـال بابـت دارو و لـوازم طبـی و درمـانی
و967205ریال بابت هزینه های بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی می باشد.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

2-3-2 بررسی روند واردات و صادرات
شرایط واردات:
پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی وزارتخانه های بازرگانی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتوان نسبت
به واردات محصول اقدام نمود. از آنجا که واردات محصولات آرایشی و بهداشتی دارای ضـوابطی خـاص بـوده
بنابراین دستورالعمل موجود عینا ارائه می گردد:

===============================

 

اطلاعات ضروری برای تدوین طرح توجیهی به روز و اختصاصی

================================
اول
مشخصات محل اجرای طرح
1- مساحت زمین
2- مساحت سازه ها
3- کاربری سازه ها
دوم
1- مشخصات مجری طرح
2- رزومه و سوابق مجری
سوم
1- مشخصات تجهیزات و ماشین آلات طرح
چهارم
1- تعداد اشتغال
2- آدرس محل اجرای طرح
3- موقعیت و مزیت های محل اجرای طرح
پنجم
1- تاسیسات پروژه
2- طریقه اب رسانی
3- طریقه گاز رسانی
4- طریقه برق رسانی
5- طریقه اطفا حریق
6- طریقه سیستم های امنیتی و حفاظتی
7- طریقه سبستم تهویه
8- طریقه سیستم سرمایش و گرمایش
و….
www.tojihi.com
==========================================================
هزینه نگارش طرح توجیهی 600 الی 2ملیون و هشتصد

۱- تجربه ۲۰ سال کار کارشناسی در حوزه های اعتباری و بانکی (پشتیبان تحربی طرح ) خواهد بود
۲- در زمینه( وثایق بانکی )مشاوره های لازم ارائه خواهد شد
۳-تا ۶ ماه پشتیبانی انجام اصلاحات طرح توجیهی انجام خواهد شد
۴- ضمیمه نرم افزار کامفار که پیشرفته ترین نرم افزار تخصصی تجزیه و تحلیل طرح توجیهی میباشد و برخی از بانکها هم آن را اجبار می کنند انجام خواهد شد
۵- طرح توجیهی بسته به پروژه در حجم ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه خواهد بود
6-در صورت پرداخت یک سوم هزینه ، کار نگارش طرح استارت خواهد خورد
7-نگارش طرح از 24 ساعت الی 2 هفته بسته به پروژه مورد نظر زمان خواهد برد

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *