طرح توجیهی امکان سنجی 3120 عدد ژل کتیرا 123 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 123

ظرفیت :3120 عدد

اشتغالزایی: 17

سال : 86

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

مخصوص کسانی که در حال حاضر

فقط ماهانه زیر دو میلیون

درآمد دارند

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

تولید ژل موی کتیرا یک فرآیند بسیار ساده است و دارای تکنولوژی خاصی نمی باشد. میزان 4درصد وزنی از
محصول را صمغ کتیرا، 4 درصد گلیسیرین و02/0تا05 /درصـد را ترکیبـات محـافظ و البـاقی را آب خـالص
تشکیل می دهد.
ابتدا مواد اولیه توسط دستگاه میکسر مخلوط شده و سپس همو ژنایز می گـردد و در مرحلـه بعـدی توسـط
پرکن ها ظروف پر می گردد. به طور کلی پرکن ها به دو صورت خطی و دوار می باشـند. پـر کـن هـای دوار
دارای مزایای ممتازی نسبت به خطی می باشند که عبارتند از سرعت بالا، استقرار درب بند بر روی دسـتگاه
که باعث استفاده از نیروی انسا نی کمتر در بخش تولید می گردد.
این مرحله از تولید (پر کردن )تفاوت اساسی تکنولوژی پیشرفته با تکنولوژی قدیم را نمایان می سازد.
پس از این مرحله بر روی ظروف برچسب زده و سپس ظروف با استفاده از نیم کارتن و نایلون، شـرینگ مـی
گردد.
به طور کلی سیستم عرضه محصولات به دلیل عدم بهره گیری از بسته بندی های مناسب و بازاریابی مناسب
در داخل و خارج از کشور با مشکل مواجه است. تبلیغات مناسب و بهره گیری از تجارت الکترونیک می تواند
کمک شایانی در رابطه با عرضه و فروش محصول بنماید.
به طور کلی نقاط ضعف در تولید این محصول عبارتند از:
1-استفاده از پرکن های نامناسب
2-درب بندی به صورت دستی یا به صورت دستگاهی مجزا از پرکن
3 -استفاده از ظروف نامناسب
4 -بسته بندی و شرینگ نامناسب

نقطه قوت تکنولوژی های مرسوم سادگی در فرآیند تولید است به طوری که دربعضی از مقاطع از تولیـد مـی
توان از نیروی انسانی به صورت جایگزین استفاده کرد مانند چیدن و برداشتن ظروف از زیر پرکن، بستن درب
و زدن برچسب و شرینگ نمودن کالا.
به طور کلی عدم نیاز به برق زیاد و سوخت و عدم آلودگیهای زیست محیطی از مهم ترین محاسن این صنعت
می باشد.

2-3 تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد
انتخاب ظرفیت و برنامۀ تولید مناسب برای واحدهای صنعتی علاوه بر بهره بـرداری بهینـه از سـرمایه گـذاری
انجام شده، عاملی در جهت کسب بیشترین سود ممکن خواهد بود . نظر به این که احداث واحـدهای صـنعتی
مستلزم سرمایهگذاری اولیهای است که در بعضی موارد تقریباً ثابت است، لذا انتخاب ظرفیتهـای خیلـی کـم،
سودآوری طرح را غیر ممکن میسازد. علاوه برآن در صنایع انتخاب ظرفیتهای بالا، سرمایهگذار را مجبور بـه
تأمین سرمایه زیادی میکند. لذا در این بخش با توجه به بررسی بازار، شـناخت کانونهـای مـصرف، نیازهـای
داخلی، امکان صادرات و…، ظرفیت طرح باتوجه به سودآوری ظرفیتهای بالا و محدویتهای موجود در صنایع
ونیازهای مصرفی تعیین میگردد.
با در نظر گرفتن موارد فوق، ظرفیت این طرح، 3120 هزار ظرف 200 گرمی (معادل 624تن) ژل کتیـرا در
سال برآورد میگردد .
بدیهی است که اکثر صنایع در سالهای اولیه احداث، دارای مشکلات فنی داخلی، مـشکلات بازاریـابی و ورود
به صحنه رقابت می باشند.

===========================

=====================================

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 350 الی 650 تومان……. طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون و 800 تومان)

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در واتس اپ

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.