طرح توجیهی امکان سنجی 110/000 عدد پوشاک زمستانی 43 صفحه

 

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 43

ظرفیت : 110 هزار عدد

اشتغالزایی: 30 نفر

pushak-zemestani

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

1ـ معرفی محصول
تولید پارچه شامل تهیه انواع منسوجاتی است که در مصارف پوشاک یا صنعتی مورد استفاده قرار
میگیرند. بطور کلی پارچهها به دو دسته بافته شده
2 و نبافت 1
تقسیمبندی میشوند. در پارچههای بافته شده
از انواع نخها برای تولید منسوج استفاده میشود، در حالیکه در منسوجات نبافت، مستقیماً از خود الیاف
برای تهیه پارچه استفاده میگردد. ویژگیهای هر یک از پارچههای بافته شده و نبافت تعیین کننده موارد
کاربرد آنها در زمینههای مختلف میباشد. به عنوان نمونه، پارچههای نبافت کمتر در مصارف پوشاک رو
مورد استفاده قرار میگیرند و بیشتر مصارف صنعتی دارند. تولید پارچههای بافته شده، مستلزم بافترفتگی
ب( افت) نخها است. بافت نخها به روشهای مختلفی صورت میپذیرد. چنانچه تولید پارچه با بافترفتگی دو
3 دسته نخ به شکل مستقیم و عمود برهم (تاروپود) ـ همراه باشد، بافندگی تاری پودی
و اگر بافترفتگی
4 نخها با یکدیگر، مستلزم ایجاد حلقهای از نخ باشد، بافندگی حلقوی
نامیده می .شود

 

شماتیک پارچه حلقوی تاری شماتیک پارچه حلقوی پودی

روش تولید پارچه حلقوی به دو دسته کلی «بافندگی حلقوی پودی «و » بافندگی حلقوی تاری» تقسیم
میشود. در روش بافندگی حلقوی، نخها به صورت حلقه در میآیند. هر یک از حلقههای ایجاد شده از بین
یکدیگر عبور میکنند و ضمن درگیر شدن با حلقه قبلی به هم متصل میشوند. بافندگی حلقوی، دومین
ـ روش بافت بعد از بافندگی تاری پودی است و قرنها از استفاده این روش بافندگی میگذرد. کاربرد
منسوجات تولیدی توسط این روش، در زمینههای مختلف منسوجات لباسی و منسوجات صنعتی میباشد.

عمل بافت در سیستمهای بافندگی حلقوی توسط سوزن
انجام میشود. در این حالت ابتدا نخ به سوزن
تغذیه میشود و توسط قلاب سوزن کشیده شده و از داخل حلقه قبلی عبور داده میشود. با عمل عبور دادن
نخ جدید از داخل حلقه قبلی، حلقه قبلی آزاد میگردد. خصوصیات ساختمان بافت حلقوی، بستگی به نحوه
6 اتصال حلقهها به طرفین و بالا و پایین آن دارد. حلقههایی که در یک ستون عمودی قرار دارند ردیف
و
7 حلقههایی که در یک خط افقی هستند، رج
نامیده میشوند. در سیستمهای بافندگی حلقوی، علاوه بر
9 و بادامک 8 سوزن به عنوان عامل اصلی بافت از قطعات دیگری از قبیل سینکر
استفاده می .شود
در هر یک از سیستم های بافندگی حلقوی پودی و حلقوی تاری، متناسب با ویژگی های پارچه های مورد
نظر، از ماشین های متنوعی استفاده می شود. در سیستم بافندگی حلقوی پودی از ماشین هایی مانند ماشین
13 ماشـنیهای راسـت بـاف 12 ماشینهای جوراب بافی 11 ، ماشین گرد باف 10 تخت باف
اسـتفاده مـی شـود . در
16 و ماشین راشل 15 یا کتن 14 صورتیکه در سیستم بافندگی حلقوی تاری ماشینهایی مانند ماشین تریکو
مورد
استفاده قرار می گیرند.تفاوت عمده سیستم های مختلف بافندگی حلقوی در روشهای تغذیه نخ و تبـدیل نـخ
به حلق ه می باشد. همچنین محصول نهایی هریک، دارای ویژگی های خاصـی اسـت کـه بـرای هـر کـاربرد،
استفاده می .شود
عبارت “بافندگی حلقوی” به روشی از ایجاد بافت اطلاق میشود که با خمیده کردن طولی از نخ به
شکل حلقههای یک زنجیر، که از میان یکدیگر عبور داده شدهاند، پارچه تولید میگردد. بافندگی حلقوی با
روش دستی، قدمت دیرینه دارد و احتمالاَ از روش گره زدن یا تابیدن نخها به یکدیگر، الهام گرفته است.
تشکیل حلقه با انگشتان دست، سالهای طولانی قبل از آنکه میل بافتنی اختراع شود، وجود داشته است. در
موزه شهر لستر انگلستان، یک جفت پوتین و دستکش بلند بافندگی حلقوی متعلق به مصر از قرن پنجم

نگهداری میشود. مهارت استفاده از دانهگیری، کور کردن، کیسهای بافتن و ایجاد نقشه نمایانگر پیشرفته
بودن بافتنی دستی در این دوره است .

 

شگفتانگیز است که نزدیک به ده قرن طول میکشد تا بافتنی دستی به ایتالیا میرسد و سپس در اروپا
گسترش مییابد. بعدها بافندگی حلقوی به یک روش تولید منسوجات در انگلستان تبدیل شد. در سال
1488 مجلس آن کشور کنترل قیمت را در دست گرفت و هنری پنجم (1547ـ1509 (اولین پادشاهی بود
که جوراب بافتنی استفاده نمود. اولین جوراب بافتنی از جنس ابریشم، در سال 1550 بافته شد و در سال
1561 بهدلیل ظرافت و قابلیت کشش خوب آن مورد توجه ملکه الیزابت قرار گرفت .
امروزه استفاده از ماشینهای حلقوی تخت باف برای تولید لباس زمستانی، در انواع پولیور، ژاکت، بلوز،
مانتو و …. ، به ،ها علت کارایی این ماشین مرسوم شده است. این ماشینها قابلیت البسه زمستانی با طرحها و
رنگهای مختلف را با انواع نخهای پشمی، هایبالک، پنبهای و …. دارند و امکان تعویض سریع نوع پوشاک
(سایز، طرح و رنگبندی) را دارند. این قابلیتها کمتر در ماشینهای بافندگی دیگر وجود دارد .

همانطور که اشاره گردید روشهای مختلفی برای تولید پارچه در صنعت نساجی وجود دارد که امروزه از
بین آنها از سیستم بافندگی حلقوی با استفاده از ماشینهای تخت باف گیج 2/5 تا 10 برای تولید پارچه
برخی از لباسهای زمستانی زنانه، مردانه و بچهگانه، نظیر ژاکت، پولیور، جلیقه، شال، کلاه استفاده میشود.
اغلب ماشینهای تخت باف امروزه دارای سیستم ژاکارد الکترونیکی هستند و نیاز به نخ رنگی دارند. نخهای
مورد استفاده در این ماشینها اغلب در سیستم ریسندگی الیاف بلند ریسیده می شوند و بیشتر از الیاف
پشم و اکریلیک و ویسکوز به صورت خالص یا مخلوط استفاده میشود. در کشور ما بیشترین نخهای مورد
استفاده برای البسه زمستانی، نخهای هایبالک اکریلیک با نمرات /2/ 2 ،18 24 و /2 48 متریک است .

1ـ1 ـ نام و کد آیسیک محصول
متداولترین طبقهبندی و دستهبندی در فعالیتهای اقتصادی همان تقسیمبندی آیسیک است.
تقسیمبندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقهبندی و دستهبندی استاندارد بیناللمللی فعالیتهای
اقتصادی. این دستهبندی با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی دو، چهار و هشت
رقمی اختصاص داده میشود. کدهای آیسیک مرتبط با صنعت تولید پ وشاک زمستانی در جدول )1 )ارائه
شده است

++++++++++++++

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد – پیام نور

پکیچ طرح های توجیهی

———————————————————————————————–
برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟
4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری
5-فاصله از آب و برق و گاز؟
6-لیست تجهیزات؟
——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *