طرح توجیهی امکان سنجی 200 تن مواد داروئی از گیاهان 66 صفحه

 

نوع فایل :pdf

صفحات : 66

ظرفیت :200 تن

اشتغالزایی : 34 نفر

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30
گیاهان دارویی بسته بندی شده

گیاهان دارویی بسته بندی شده

 

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهـا ی سـرما یهگـذار ی اقتصـاد ی
انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتـه و
نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرح تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبـزی
و غیر آبزی استان هرمزگان میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکـان سـنج ی تهیـ ه گردیـ ده
است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم
روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سـخت
و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مـورد ن یـ از
برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه منـدان محتـرم بتواننـد
کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید
شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان
مطالعات امکان سنجی مقدماتی
طرح های صنعتی
طرح تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی استان هرمزگان صفحه 3
رئوس مطالب
1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک 3(
1-2 -شماره تعرفه گمرکی
1-3 -شرایط واردات
1-4 -بررسی و ارائه استاندارد
1-5 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
1-6 -معرفی موارد مصرف و کاربرد
1-7 -بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
1-8 -بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
1-9 -کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
1-10 -معرفی شرایط صادرات

 

طرح توجیهی بسته بندی  100 تن گیاه داروئی

طرح تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی استان هرمزگان صفحه 4
1 – 1 – نام و کد محصول (آیسیک 3(
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی بدست آمده از آنها ، در طول تاریخ قرابت خاصی با انسان داشته اند و آثار
دارویی و موارد استفاده آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر چه توجه به این داروها در سالهای گذشته ناچیز
بوده ولی خوشبختانه اخیرا مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. داروهـای گیـاهی و گیاهـان دارویـی یکـی از
معادن غنی کشور بوده که امکان صادرات آنها نیز وجود دارنـد،زیرا کـه وقتـی بـه ارقـام واردات کشـورهای
اروپایی مثل آلمان و فرانسه توجه می شود مشاهده می شود که داروهای گیاهی و گیاهان دارویـی در جهـان
بازار بزرگی دارند . ایران از نظر آب وهوا ، موقعیت جغرافیایی وزمینه رشد گیاهان دارویـی یکـی از بهتـرین
مناطق جهان محسوب می شود و در این میان استان هرمزگان بـه دلیـل برخـورداری از دوره فصـول گرمـا ،
جایگاه خاصی را در تولید انواع گیاهان به خود اختصاص داده است .
استان هرمزگان با وسعت حدود 000/800/6 هکتار دارای بیش از 900 گونه گیاهی است که در عرصه منابع
طبیعی استان پراکنده اند. شرایط اقلیمی خاص باعث شده اسـت کـه پوشـش گیـاهی خاصـی نیـز در اسـتان
پراکنش داشته باشد. استان هرمزگان در مرکز ناحیه رویشی خلیج و عمانی واقع است و علاوه بر آن با داشتن
1100 کیلومتر مرز آبی پتانسیل بسیار بالایی از گیاهان دریایی (جلبکهـا) در اسـتان وجـود دارد، جنگلهـای
مانگرو با وسعت حدود 20 هزار هکتار از جنگلهای کم نظیر اسـت، حضـور حـدود 300 گونـه دارویـی در
استان نیز دال بر غنای پوشش گیاهی استان می باشد. از دیگر مواردی که ضرورت تشکیل بخش منابع طبیعی
را تایید می کند می توان به وسعت 000/100/1 هکتار جنگل، 000/800/3 هکتار مرتع و 306/565/1 هکتار
کویر و بیابان در استان اشاره کرد.
شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان
مطالعات امکان سنجی مقدماتی
طرح های صنعتی
طرح تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی استان هرمزگان صفحه 5
با توجه به پتانسیل های موجود در استان هرمزگان و برنامه ریزی دقیـق در زمینـه ی تولیـد مـواد دارویـی و
بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی استان ، ایران و در پی آن استان هرمزگـان مـی توانـد بـه یکـی از
مهمترین صادرکنند گان داروهای گیاهی تبدیل شده و از این راه درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشـور بـه
ارمغان بیاورد.
تعریف گیاهان دارویی و بهداشتی
گیاهان دارویی به گیاهانی گفته می شوند که دارای ماده ی موثره ی مشخصی باشند که به آن
sabstans Active می گویند که در درمان بیماری یا پیشگیری از بروز آن مورد استفاده قرار گیرد و نام آن در
یکی ازفارما کوپه های المللی ذکر شـده باشـد و یکـی از اجـزای آن ( ساقه،ریشـه،گل،برگ،میوه و.. .) دارای
ماده ی موثره ی موفق بوده و در درمان بیماری به کار رود. داروهایی که از گیاهان دارویی تهیـه مـی شـود ،
داروهای گیاهی نامیده می شود . بر اساس روشهای مختلف مصـرف دارو هـای گیـاهی در اشـکال گونـاگون
ساخته می شوند که ذیلا به آنها اشاره شده است .
 شکل خوراکی : به شکل جامد مانند قرص و کپسول ، به شکل مایع مانند شربت
 شکل تزریقی : مانند آمپول و ویال.
 شکل استنشاقی : مانند اسپری و بخور.
 شکل موضعی : مانند پماد ، کرم ، قطره و شامپو.
 شکل پوستی : مانند چسب پوستی.

 

===================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه و یا امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *