پارچه صندلی خودرو

طرح توجیهی امکان سنجی 650/000 متر پارچه رو مبلی صندلی خودرو

نوع فایل :pdf                  تعداد صفحات : 56                     ظرفیت : 650 هزار متر                      اشتغالزایی:15 نفر

 

 

در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی آنالیز قرار گرفته نتایج حاصـل
از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم
جهت بررسیهای بیشتر از دی ماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا این مهندسین مشاور بـا توجـه
به ویژگیهای محصول که از سوی آن شرکت تعریف شده به تهیه امکانسنج مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است.
این مهندسین مشاور جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای این طـرح مـدنظر قـرار گیـرد همچـون میـزان
سرمایهگذاری لازم، برآورد هزینههای تاسیسات ماشینآلات چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام بـه تهیـه تـدوین
دستورالعمل نمود که مطالعـه ایـن دسـتورالعمل مـیتوانـد سـرمایه گـذار محتـرم را در چگـونگی محاسـبات مـالی
بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.
در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده در
ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگ تولید امکانات سخت افزاری نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده در
نهایت ظرفیت های اقتصادی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن
سرمایهگذران بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصاد با دید باز مسیرشفاف
در حد مطالعات امکان سنجی مقدماتی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که گزارش حاضر صرفا جهت برآورد نیاز بازار
میزان سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای طرح مطابق با شرح خدمات ارائه شده از سوی شرکت شهرکهای صنعتی
استان قم تدوین گردیده جهت بررسی در آن شرکت اعتبار داشته در غیر اینصورت از اعتبار ساقط است.
در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پارچه رومبل جهت روکش صندل خودرو
میباشد بر اساس مطالعات این مشاور بررسی بازار محصول مورد بررسی در این طرح کلیه نیاز داخل از طریق
واحدهای تولیدکننده تامین میشود با بررسی های به عمل آمده واحدهای تولیدی فعال قابلیت افزایش ظرفیت
تولیدات خود را متناسب با افزایش تقاضای این محصول دارا می باشند با توجه به حضور شرکت های بزرگ
تولیدکننده, واحدهای جدید جهت فروش محصولات خود با چالش مواجه می باشند.
با توجه به نتایج حاصله از موازنه ظرفیت تولید تقاضای داخل چنین به نظر میرسد که از سال ١٣٩١ بازار کشور با
مازاد این محصول مواجه خواهد شد ایجاد واحدهای جدید در شرایط کنونی توجیه پذیر نمیباشد. نتیجه بدست
آمده به دلیل به بهره برداری رسیدن طرحهای در مرحله اجرا می باشد که در سالهای اخیر جواز تاسیس دریافت
نموده در مرحله ساخت می باشند. لازم به ذکر است که در جمع بندی وضعیت بازار تولید روکش خودرو طی سنوات
آتی بررسی شده این درحالی است که روکش خودروهای موجود در بازار ایران غالبا چرمی یا چرمی پارچه ای
می باشد شاید درصد کمی از این محصول از پارچه تهیه گردد. با توجه به وضعیت نابسامان صنعت نساجی در کشور،
افزایش هزینه تامین مواد اولیه در مقایسه با قیمت فروش منسوجات، واردات بسیار زیاد منسوجات خارجی به خصوص
چینی بالا بودن قیمت فروش منسوجات داخلی در مقایسه با منسوجات وارداتی از امکان رقابت واحدهای تولیدکننده
در حال حاضر بسیار کاسته شده بسیاری از آنها از ادامه فعالیت در این عرصه بازمانده اند لذا با وجود شرایط کنونی
به سرمایه گذاران محترم، سرمایه گذاری در این بخش توصیه نمی گردد. از سویی دیگر در شرا فعل امکان صادرات

برا محصول وجود نداشته هرچند که ران در سال ان دور در زمره صاحبان بزرگ صنعت نساجی در جهان به
شمار می آمد. در نها امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشور بشمار آید.

معرفی محصول

منسوجاتی که جهت مصارف معمول یا زیبایی بکار نمی روند بلکه به دلیل عملکرد خاص ویژگیهای فنی خود برای
سایر مصارف بکار گرفته می شوند با عنوان منسوجات فنی شناخته می شوند که در گزارش انجمن دیوید ریحبای،
تعداد ١۵٠ محصول نهایی منسوجات فنی در مورد ٢١٠ کشور مختلف بررسی شده که چهار نوع مختل انواع روکش
نیز در این میان قرار دارند[ ]. با استناد به این مقاله ١۵٠ کاربرد محصولات ارائه شده به دوازده گروه عمده تقسیم
بندی شده که یکی از آنها منسوجات مورد استفاده در صنعت حمل نقل می باشد. این منسوجات شامل محصولات
بکار رفته در ساختار وسایل حمل نقل تزئینات داخلی آنها است. از جمله محصولات بکار رفته در خورو، روکش
صندلی خودرو می باشد که پارچه تولیدی جهت تولید روکش محصول مورد مطالعه در این طرح می باشد.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

………………

این محصول به عنوان کالای واسطه ای جهت تولید روکش صندلی خودرو می باشد روکش از جمله قطعات تزئینی
در داخل خودرو جهت افزایش راحتی سرنشینان تعبیه شدهاند. ساختار صندل از سه بخش اصلی اسکلت، فوم
روکش صندلی تشکیل شده است. عاملی که فضای داخلی خودرو را زیبا، عالی مجلل می سازد غالبا روکش ها
می باشد بخصوص زمانی که طراحی پارچه روکش بطور هنرمندانه انجام پذیرد. بسته به کلاس خودرو، مواد متفاوتی
میتوانند در روکش صندلی بکار روند از جمله پارچه، چرم طبیعی، چرم مصنوعی چرم اسپری شده پلی اورتان که
محصول مورد مطالعه در این طرح پارچه رومبلی جهت تولید روکش صندلی پارچه ای می باشد.

بررسی کالاهای جایگزین تجزیه تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

هیچ شکی نیست که صندلی تاثیرگذارتری بخش از قسمتهای تریم در ماشین می باشد از آنجائیکه نقش های مهم
عوامل کاربردی زیادی برای صندلی تعریف شده است بدین لحاظ همواره در کانون توجه طراحان سازندگان خودرو
قرار دارد. برخی از این عوامل مهم عبارتند از ایمنی، راحتی زیبایی. در بحث ایمنی صندلی خودرو شاید روکش نقش
مستقیمی ایفا ننماید اما دو عامل راحتی زیبایی به طور مستقیم موثر می باشند.
در عامل راحتی, جنس پارچه کیفیت ساخت، نقش بسیار مهمی ایفاء می نماید. این دو نکته بسیار مهم می باش
چرا که به طور ناخودآگاه بر روی ذهن احساس سرنشینان تاثیر گذاشت ممکن است موجب نارضایتی سرنشینان
گردد امروزه مسئله راحتی بوسیله دانش Ergonomy در مرحله طراحی، اسکلت فلزی صندلی، فوم کفی فوم پشتی
حل شده است. از سویی دیگر مطمئنا فضایی زیبا شیک در خودرو که مهمترین بخش آنرا صندلی تشکی می دهد
اگر صندلی ها با خصوصیات ذکر شده ساخته شده باشند احساس رضایت آسایش خاصی را به سرنشینان منتقل
می سازد.

===============================

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟

——————————————
در صورت تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید
لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید
شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253
www.tojihi.com
https://sapp.ir/tojihi.com

 

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *