طرح توجیهی امکان سنجی 1000 تن بطری پلاستیکی 37 صفحه

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات :37

ظرفیت :1000تن

اشتغالزایی : 36 نفر

بطری پلاستیکی

معرفی محصول

-نام و کد محصول
بطریهای پلاستیکی عمدتا از جنس پلیمرهای پلی اتیلن، پلی اتـیلن ترفتـالات و بعـضا پلـی پـروپیلن در
ابعاد و اشکال مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرند. بیش از 75 درصد بطری های تولیدی در جهـان
از جنس پلی اتیلن ترفتالات و پلی اتیلن است.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

شکل1-انواع مختلف بطری های پلاستیکی

در این میان میزان مصرف بطری های ساخته شده از پلی اتیلن ترفتالات به دلیل خـواص برتـری نظیـر
مقاومت مکانیکی بالا، نفوذپذیری بسیار کم، فرایند پذیری آسان در مقایسه با بطری های سـاخته شـده از
سایر مواد پلاستیکی تقاضای بیشتری داشته و در روند رشد سـریع تـری دارد. لـذا ایـن گـزارش بـر روی
بطریهای ساخته شده از پلی اتیلن ترفتالات متمرکز شده است.
کد آیسیک انواع بطری پلاستیکی 25201393 می باشد.

2-1-شماره تعرفه گمرکی
واردات و صادرات این محصولات از طریق تعرفه اصلی 30/3923 تحت عنـوان انـواع بطـری پلاسـتیکی
انجام می گیرد.[1[

3-1 -شرایط واردات

حقوق پایه طبق ماده (2 (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی
جمهوری اسلامی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کـالا، انـواع عـوارض و سـایر وجـوه
دریافتی از کالاهای وارداتی می باشد و معادل 4 %ارزش گمرکی کالاهـا تعیـین مـی شـود. بـه مجمـوع ایـن
دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیـین میـشود، حقـوق ورودی اطـلاق
می شود.
حقوق ورودی برای انواع بطری پلاستیکی به شرح زیر می باشد. [1[

– حقوق پایه: 4 %
– سود بازرگانی :26 %
– حقوق ورودی: 30

4-1 – بررسی و ارائه استاندارد
برخی استاندارد های جهانی مرتبط با انـواع بطـری هـای پلاسـتیکی خـصوصا بطـری هـای پلـی اتـیلن
ترفتالات در ادامه ارائه شده است.[3[

· 4603 D ASTM : روش آزمون برای تعیین ویسکوزیته ذاتی بوسیله ویسکومتر لوله مویین
· 2619 D ASTM : روش آزمون جهت اندازه گیری خواص بطری در محیط مرطوب
· 638 D ASTM: روش آزمون جهت تعیین استحکام کششی
· 53728 DIN : روش آزمون جهت اندازه گیری ویسکوزیته در حالت محلول

· 1505 D ASTM : روش آزمون جهت تعیین چگالی
تنها استاندارد ملی تدوین شده برای بطـری اسـتاندارد 918 ISIRI اسـت کـه مربـوط بـه بطـری هـای
نگهداری شیر و سایر مواد لبنی می شود.[13[

5 -1 -قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
قیمت فروش محصول بعنوان یکی از مهمترین فاکتورهای واحد تولید شناخته میشود، قیمت دو
نمونه از بطری پت در ادامه ارائه شده است[۶ .[
– بطری پت 200 سی سی : 450 ریال
– بطری پت 1500 سی سی : 900 ریال

6-1 -موارد کاربرد
الگوی مصرف بطری های پلی اتیلن ترفتالات در جدول 1 ارائه شده است.
جدول 1-الگوی مصرف بطریهای پلی اتیلن ترفتالات
نوع کاربرد درصد مصرف (%)
35 بطری نوشابههای گازدار
20 بطری های آب معدنی
9 بطری های آب میوه
8 بطری های نوشیدنیهای انرژی زا(ورزشی)
14 بطری های مواد غذایی
7 بطریهای مواد شوینده و آرایشی
7 بطری سایر نوشیدنیها
جمع 100

همانطور که ذکر شد بیشترین کاربرد بطری های پلی اتیلن ترفتالات بطری نوشیدنیهاست، که عمدتا
در اندازههای 1 ،2 و 3 لیتری میباشند. موارد کاربرد این بطری ها عمدتا با قوطیهای آلومینیومی قابل
مقایسه میباشند.
.بطری های PET به دلیل سبک بودن بطری و مقاوم بودن در برابر شکنندگی و همچنین دارا بودن
عبورپذیری بسیار محدود نسبت به CO2 و اکسیژن برای نگهداری و حمل و نقل نوشابه های گازدار مورد
استفاده قرار می گیرند.
این بطری ها عموما در 8 سایز ساخته میشوند و به سه دسته اصلی تقسیم میگردند.
– دو لیتری و بزرگتر
– یک و یک و نیم لیتری
– نیم لیتری و کوچکتر
مصرف بطریهای PET در صنعت نوشابه های گازدار رشد قابل توجهی داشته است و همچنان نیز روبه
افزایش است. قبل از وارد شدن بطری های PET به بازار، بطری نوشابه های گازدار عمدتا بطری های
شیشهای و قوطی های آلومینیومی بوده اند، اما با ورود بطریهای ساخته شده ازPET ،مصرف بطریهای
شیشهای کاهش چشمگیری داشته است. ولی قوطیهای آلومینیومی هنوز هم بصورت نسبتا گسترده در کنار
بطریهای PET مورد استفاده قرار میگیرند.
· بطری های آب
بطری های ساخته شده از PET به عنوان بطری های آب معدنی مورد استفاده قرار می گیرند. این
محصولات به سه بخش مجزا تقسیم میشوند.
– بطریهای و بشکه های15 تا 32 لیتری که درون سوپر مارکت ها برای مصارف عموم وجود دارد.
– بطریهای کوچک آب معدنی که جایگزین نوشابههای گازدار و سایرنوشیدنیها می شوند.

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بطری پلاستیکی
در این زمینه بطریهای ساخته شده از پلی کربنات، PVC و بعضا بطریهای شیشهای میتوانند مورد
استفاده قرار گیرند. پلی کربنات خواص فیزیکی و مکانیکی بالاتر و شفافیت بیشتری دارد، همچنین در طول
فرآیندهای شکل دهی کمتر دچار آسیب میشود. ولی از آنجا که قیمت بالاتری دارد، اغلب در موارد ویژه که
کارایی خاصی مدنظر است، استفاده میشود.

· بطری نوشیدنی های الکلی
بازار نوشیدنیهای الکلی شامل آبجو، شراب و نوشیدنیهای تقطیرشده میباشد. در این زمینه عمدتا
بطریهای شیشهای و قوطیهای آلومینیومی نیز مورد استفاده قرار میگیرند.به طور کلی به دلیل نفوذ
پذیری هرچند اندک این بطری ها در برابر اکسیژن و در نتیجه زمان نگهداری کوتاه این مواد، مصرف بطری
های PET برای مشروبات الکلی چندان مورد توجه نیست. در این مورد بطری های کوچک یکبار مصرف که
در سفرهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرد، طرفدار دارد و سهم کوچکی از این بازار در اختیار
بطریهای PET است.
بطریهای PET مورد استفاده در این زمینه اغلب بصورت 3و 5 لایه مورد استفاده قرار میگیرند.

· بطری سایر انواع نوشیدنی ها
سایر انواع نوشیدنی ها شامل انواع شربت، آب میوهها، کنسانتره میوه و سبزیجات، نوشابههای انرژی زا و
همچنین چای و قهوه آماده (RTD (و بطری شیر می باشد.
بازار بطریهای PET مصرفی برای نوشابههای انرژی زا (نوشیدنی های ورزشی) بسیار وابسته به روند تولید
محصولات جدید و عرضه و تقاضای آنهاست. بررسی ها نشان میدهد که تولید این محصولات در سالهای
آتی روند رو به رشدی خواهد داشت. ترکیبات این مواد انرژیزا شامل عصاره میوهها، کربو هیدرات ها،
ویتامین و رنگهای خوراکی است که برای حفظ خواص باید دور از اکسیژن نگهداری شوند. بطریهایی که
برای نگهداری این مواد مورد استفاده قرار میگیرند، معمولاً بصورت چند لایه هستند. (لایهای از نایلون به
همراه PET .

====================================================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که امکان سنجی و توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

خلاصه کوتاه و یا امکان دانلود رایگان خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید ،  از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال گردد

به جهت برخی تغییر قیمتها خواهشمند است ایمیل یا شماره تماس را هنگام خرید مرقوم  فرمائید

تا در صورتی که قیمت پائین تر آمده باشد بتوانیم تفاوت قیمت را عودت دهیم . با تمام این اوصاف

.کلیه نمونه طرح های توجیهی دارای ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

بدیهی است پس از برگشت پول مجاز به استفاده از فایل های دریافتی نخواهید بود .

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

در صورت تراکنش های  ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *