طرح توجیهی تولید افزودنیهای بتون

برای افزایش سرعت گیرش و حفظ کیفیت

 

نوع فایل-  pdf

تعداد صفحات : 44   صفحه

حجم فایل :497 ک ب

ظرفیت:   360تن

اشتغالزایی: 39

قیمت :8000

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

پایان رایگان
2021-04-19T03:42:20+04:30

امکان دانلود  170 صفحه راهنمای طرح توجیهی

 

موادی هستند که زمان انتقال از فاز خمیری به فاز سخت اولیه را افزایش میدهند. این مـواد در دمـای
بالای 20 درجه سانتیگراد، برای افزایش زمانی که بتون قابلیت شکلپذیری دارد یا هنگامی که نیاز به بتون-
ریزی مقادیر زیادی بتون طی چند ساعت متمادی باشد و سایر موارد استفاده میشوند.
– مواد عایق کننده
12
موادی هستند که جذب مویینه آب توسط بتون را کاهش میدهند.
– مواد چند منظوره
13
موادی هستند که ترکیبی از عملکردهای بالا را دارا هستند.
– افزودنیهای خاص
14
هر چند که در این استاندارد این دسته ذکر نشدهاند، اما برای تکمیل دستهبندی نیاز به ذکر آنهـا مـی-
باشد. این دسته از افزودنیها شامل جلوگیریکنندههای خوردگی، کمـککننـدههـای پمپـاژ بتـون، اصـلاح-
کنندههای رئولوژی، اصلاحکنندههای انقباض و سایر افزودنیهایی است که برای مقاصد خاص و یا در بتـون-
های ویژه به کار میروند.

1ـ1ـ نام و کد آیسیک محصول
متداولترین طبقهبندی و دستهبندی در فعالیـتهـای اقتصـادی همـان تقسـیمبنـدی آیسـیک اسـت.
تقسیمبندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقهبندی و دستهبندی استاندارد بینالمللـی فعالیـتهـای
اقتصادی. این دستهبندی با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کـدهایی دو، چهـار و هشـت
رقمی اختصاص داده میشود. محصول این مطالعه افزودنیهای بتون برای افزایش سـرعت گیـرش و حفـظ
کیفیت آن میباشد. کد آیسیک3 در جدول (1 (ارائه شده است.

طرح توجیهی تولید افزودنیهای بتون
قیمت : 8,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.