طرح توجیهی امکان سنجی تولید 700 عدد چرخ -محور-واگن 53 صفحه

 

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 53

ظرفیت : 700 عدد در سال

اشتغالزایی: 29

 

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

محصول مورد مطالعه طرح حاضـر تولیـد چـرخ و محـور واگـن هـای قطـار مـیباشـد. چـرخ
همانطوری که از اسم آن نیز مشخص است قطعه فولادی است که زیر واگن نـصب شـده و سـبب
حرکت واگن روی ریل خطوط آهن میگردد.
دسته بندی محصول
چرخ و محـور براسـاس ظرفیـت و تنـاژ واگـن مـورد اسـتفاده ، دارای وزن و ضـخامت چـرخ
متفاوت میباشند که بر همین اساس به چرخهای لبه کوتـاه ، لبـه بلنـد، سـبک، متوسـط و سـنگین
تقسیم بندی میگردند. ولی در طـرح حاضـر نظـر بـر اینکـه بـه لحـاظ روش تولیـد، مـواد اولیـه و
مکانیزم مونتاژ و غیره در مورد کلیه انواع محصول یکسان اسـت ، لـذا تمـامی آنهـا تحـت عنـوان
چرخ و محور نامیده خواهد شد.

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *