طرح توجیهی خمیر کاغذ فلوتینگ 70 صفحه-20/000 تن

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات :70

ظرفیت : 20 هزار تن

اشتغالزایی: 40

 

خمیر کاغذ فلوتینگ از کاه و کلش برای تهیه کاغذ های فلوتینگ دارای لایه میانی کنگره ای مورد
استفاده قرار می گیرد. حدود 80 %مقواهای تولید شده، مقوای استاندارد “9نقطـه” (1000ft2/26ib (
هستند، در حالی که انواع دیگر، در گستره وزنی 18 تا 1000ft2/36ib قرار دارند. یک لایـه کنگـره
ای معمولی محتوی 65 %خمیر مخلوط سولفیت خنثای نیمه شیمیایی و35 %خمیر کنگره ای بازیافتی
OCC) خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی کاه و کلش) است.
لایه کنگره ای میانی سفتی مورد نیاز برای کارتن سازی را به مقوا می دهد. مهمترین خـواص ایـن
مقواها باید سفتی و مقاومت در برابر خرد شدن و شکستگی باشد. خواص مربوط به استحکام مکانیکی
از قبیل مقاومت کششی، ترک خوردگی و پارگی، جز در موارد استثنایی، با اهمیت شمرده نمی شوند.
در بسیاری از موارد از شکل ظاهری مقوا نیز می توان گذشت اگر چه از نظر مشخصات مقـاومتی
ضعفهای قابل توجهی دارند لیکن عموما خمیر های نیمه شیمیایی برای تهیـه لایـه میـانی کنگـره ای
بهترین خمیر ها هستند چون سفتی خوبی دارند و در برابر خرد شدن مقاوم هستند.
همچنین مسئله مهم در مورد لایه کنگـره ای آن اسـت کـه حرکـت پـذیری ( فلوتینـگ) معـانی
متفاوتی دارد و در اینجا به معنی توان ورقه در تحمل تنشها و کششهای عملیـات کنگـره دار کـردن
بدون ترک و شکست است.
1 -استاندارد ملی ایران به شماره 3596)روش نمونه برداری از انواع خمیر کاغذ)
2 -استاندارد ملی ایران به شماره 3225)روش تعیین میزان مواد خشک خمیر کاغذ)

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

مخصوص کسانی که در حال حاضر

فقط ماهانه زیر دو میلیون

درآمد دارند

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ 21570 تن در 245 صفحه

از آنجا که محصول مورد بررسی به عنوان یک کالای واسطه ای بوده و بطور مستقیم قابل عرضـه
به مصرف کنندگان نهائی نمی باشد, لذا مصرف عمده آن در کارخانجات تولید مقوا می باشد کـه در
اینجا خمیر تولیدی حاصل از کاه و کلش( گندم و جو و برنج و… ) با توجه به خصوصیات ویژه ای که
قبلاً مورد اشاره قرار گرفته می تواند به عنوان ماده اولیه مـورد اسـتفاده کارخانجـات تولیـد مقـوای
فلوتینگ قرار گیرد.
همچنین با توجه به اینکه میزان مصرف مقوا تابعی از میزان تولید کاه های مختلف می باشـد و در
نهایت جهت بسته بندی از مقوا استفاده می شود و با توجه به اینکه تولید در کشور هنوز بـه مرحلـه
خودکفائی نرسیده و با توجه به احتیاجات به بسته بندی محصولات توسط مقوا رو به رشد خواهد بود
لذا با توجه به رابطه آنها نیاز به مواد اولیه برای تولید مقوا نیز افزایش می یابد.

بطور کلی بهترین ویژگیها برای کاغذ سازی هنگامی در الیاف به وجود می آید که حداکثر خـواص
سلولوزی در مواد وجود داشته باشد. با زدن ( کوبیدن ) یا پالایش خمیر نیز خواص الیاف بهینـه مـی
شود. به وسیله این دو عمل , دیواره های اولیه الیاف جدا می شوند و در نتیجه الیاف می تواننـد آب
بگیرند و متورم شوند که این خود سبب افزایش انعطاف پذیری و تشکیل پیوندهای هیـدروژنی مـی
شود.
طبیعت آبدوست الیاف سلولزی نقشی مهم بر عهده دارد زیرا فرآیند کاغذسازی در محـیط آبـی
انجام می شود. الیاف به آسانی آب جذب می کنند و به راحتی در آب به صورت تعلیق پراکنده مـی
شوند. هنگامی که در مرحله تشکیل کاغذ, الیاف تر در کنار هم قرار می گیرند, بر اثـر جاذبـه هـای
قطبی مولکولهای آب نسبت به یکدیگر و نسبت به هیدروکسیل های سطوح سلولزی, تـشکیل پیونـد
تشدید می شود. در پایان پس از تبخیر آب, اتصال بین هیدروکسیل های سطوح سلولزی به صـورت
پیوندهای هیدروژنی باقی می ماند.

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در واتس اپ

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.