طرح توجیهی شالیکوبی-3300 تن

نوع فایل : pdf            صفحات :80             ظرفیت 3300 تن            اشتغالزایی: 16 نفر

 

عملیات تولید بـــرنج مانند سایر محصولت کشاورزی در مـــزرعه به پایان
نمی رسد بلکه فرآوری محصول تولید شده در مزرعه و پرداختن آن در
کارخانه های شالیکــوبی بعنوان آخرین مرحله تولید برنج محسوب می
شود.
از آنجاکه برنج هرچه سالمتر باشد و درصد خرد در آن کمتــر باشد از بازار
پسندی بیشتری برخوردار است، لذا بررسی زیان ناشی از خرد برنج و
اهمیت آن در اقتصـاد زارعین شالیـکار میتواند در بیان جایگاه طرح
اصـلح و نوسازی صنعت شالیکوبی موثر باشد.
شکلهای ضایعات برنج
 ضایعات کمی
در تولید و تبدیل شلتوک به برنج سفید مقدار محصولی است که غیر
قابل استفاده و یا دور از دسترس میباشد .
 ضایعات کیفی
آن قسمت از محصول است که از حیز انتفاع خارج نشده بلکه از کیفیت
آن کاسته شده و دچار افت قیمت گردیده است .
عوامل بروز ضایعات در برنج
الف) قبل از برداشت:
باد ، باران، استفاده غلط ازکود و سم ، سرما و گرما و …
ب) برداشت و پس از برداشت :
دروی غلط، بی دقتی در حمل و نقل، خرمنکوبی با ماشینهای نامناسب،
انبارداری در فضاهای کنترل نشده، خشک کردن غلط و تبدیل (پوست کنی
و سفید کردن) با وسایل غیر استاندارد و فناوری های قدیمی که اثر
مجموعه عوامل فوق در کارخانه شالیکوبی و در انتهای خطوط تبدیل خود
را نمایان می سازد.
12
وضعیت سطح زیر کشت، شلتوک تولیدی و تعداد کارخانه های شالیکوبی
کشور در سال 1384
برآورد میزان زیان ناشی از ضایعات برنج در کشور
66% 22%
مابه التفاوت قیمت برنج سالم و شکسته = 400
تومان
برنج سفید
میزان
خرد
زیان ناشی از
خرد
افزایش
درآمد به
ازای
مجموع ضایعات
(t) (t) (تومان(
هر 1%
جلوگیری از
ضایعات
کمی و کیفی
(تومان)
گیلن 608,383133,84
4
53,537,744,5
97
2,433,533,
845 73,353,370,753
مازندران 787,041173,14
9
69,259,605,5
40
3,148,163,
888 94,894,276,209
کشور 1,652,5
72
363,56
6
145,426,332,
199
6,610,287,
827 199,252,167,670
نمودار در صفحه بعدی قابل مشادهده می باشد. مشاهده می شود که
بخش اعظمی از ظایعات در دو استان کازندران و گیلن تولید می شود که
این امر می تواند با جایگزین نمودن ماشین آلت جدید برطرف شود.

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *