طرح توجیهی امکان سنجی 6000 تن محصولات زیتون 120 صفحه

 

 

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات :120 صفحه

ظرفیت :6 هزار تن

اشتغالزایی : 25

عنوان……………………………………………………………………………..صفحه
1 -معرفی محصول………………………………………………………………………………………5
1 -1 -نام و کد محصول…………………………………………………………………….31
2-1 -شماره تعرفه گمرکی……………………………………………………………….. 32
32 ………………………………………………………………………..واردات شرایط- 1 -3
4-1 -بررسی و ارائه استاندارد ملی ………………………………………………….. 32
5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت…………………………….33
6-1 -توضیح موارد مصرف و کاربرد………………………………………………….. 37
7-1 -بررسی کالاهای جایگزین ……………………………………………………….. 47
8-1 -اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز……………………………………. 53
9-1 -کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده……………………………. 54
55 ……………………………………………………………………..صادرات شرایط- 1-10
2 -وضعیت عرضه و تقاضا ……………………………………………………………….. 55
1 -2 -بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید…………………………………. 67
2 -2 -وضعیت طرح های جدید ……………………………………………………….. 68
3 -2 -بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم ……………………… 68
4-2 -بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم …………………………………….80
5 -2 -بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم………………………80
6-2 -بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ….. 86
3 -بررسی اجمالی تکنولوژی……………………………………………………………87
4 -نقاط قوت و ضعف تکنولوژی………………………………………………………. 93
5 -وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی…………………………………………94
6 -محل های پیشنهادی اجرای طرح…………………………………………………94
بخش مالی طرح……………………………………………………………………………….. 95

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

زیتونهـا (نـام علمـی: europaea Olea (شـامل تقریبـاً 20 گونـه درختـان کوچـک از خـانواده
Oleaceae بوده و در جهان کهن از حوزه دریای مدیترانه، شمال افریقا، جنوب شرقی آسیا، شـمال
تا جنوب چین، اسکاتلند و شرق استرالیا پراکندگی گستردهای داشته اند. آنها همیـشه سـبز بـوده و
دارای برگهایی کوچک و یکپارچه هستند که روبروی هم ق رار گرفته اند. میوه این گیـاه یـک شـفت
میباشد.
معروفترین گونه شناخته شده این گیاه زیتـون اروپـایی نـام دارد europaea Olea کـه از دوران
باستان برای تهیه روغن زیتون و نیز برای خوردن خود میو ه آن کاربرد داشته اسـت (کـه در حالـت
طبیعی تلخ است که باید در معرض تخمیر طبیعی قرار گیرد و یا به منظور قابل خوردن نمودن، آن
را در آب نمک بخوابانند).

زیتون وحشی به شکل درخت کوچک یا بوتههایی با رشد هرزه و تیغـدار اسـت کـه دارای برگهـایی
دوک مانند وتیز، رنگ سبزمایل به خاکستری در قسمت بالا میباشد، زیتون وحشی جوان در

قسمت پایین سفید رنگ و دارای پولکهایی مایل به سفید اسـت ؛ گلهـای سـف ید کـوچکی دارد کـه
کاسه و جام گلها دارای چهار درز کاسه گل، دو پرچم و کلاله شکافته میباشد این گلها به تدریج به

شکل خوشههایی که ازبغل برگها ظاهر میشوند بـر روی چوبهـای سـالهای آخـر مـیرویـد ؛ شـفت

(میوه) در گیاه وحشی کوچک و دارای غلافـی گوشتداراسـت ایـن غـلاف کـه تعیـین کننـده ارزش
اقتصادی میوه می باشد در نوع وحشی نسبتاً نازک است. انواع کشت شده خصوصیات متفاوتی دارنـد
اما فشرده تر، حاصلخیزتر و بی خار است.
منطقهای بومی و مسلمان در سوریه و قسمتهای ساحلی آسیای میانه، فراوانی آن دریونان ومجمـع
الجزایر آن و کنایات فراوانی که توسط شعرای قدیمی در مورد آن بکار رفته نشان می دهد که زیتون
بومی این نواحی بوده است اما در نواحی دورافتاده از مشرق زمین زیتون کشت نشده و کـم و بـیش
به شکل نوع ابتدایی خود بازگشته است. این مسئله نشان دهنده مزیتی ویژه برای خاکهای آهکـی و
تمایل به نسیم دریایی اسـت، درحالیکـه شـکوه و جـلال خاصـی بـر روی سراشـیبی هـای آهکـی و
پرتگاههایی که بیشتر سواحل شبه جزیره یونان و جزایر کنار آن را تـشکیل مـی دهنـد ایجـاد شـده
است.
از دیدگاه پرورش دهندگان مدرن، تنوع زیتونهای شناخته شـده بـسیارزیاد اسـت. فقـط در ایتالیـا
حداقل 300 گونه وجود دارد اما تعداد کمی از آنها تاحد زیادی رشد می کنند.گونههای اصلی ایتالیـا
‘Frantoio’, ‘Leccino’و ‘Carolea ‘هستند. هیچکدام از آنها را نمیتوان با توصـیفات باسـتانی
همانند دانست،

………………………………………………………………………………………………………………………………..

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال

گردد.کلیه نمونه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

———————————————————————————————–

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.

شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است

مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………

طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری

5-فاصله از آب و برق و گاز؟

6-لیست تجهیزات؟

——————————————

لطفاً نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

 

دانلود طرح توجیهی احداث 100 هکتار باغ زیتون

 

 

============================================================================

 

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *