طرح توجیهی امکان سنجی 750 تن پله و نرده آماده ساختمان 63 صفحه

طرح توجیهی امکان سنجی 750 تن پله و نرده آماده ساختمان 63 صفحه

 

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 63

ظرفیت : 750 تن

اشتغالزایی: 31 نفر

 

170صفحه راهنما

در تلگرام 

2021-04-19T03:42:20+04:30

pelle-narde

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی اسـت کـه قبـل از اجـرای طـرحهـای سـرمایهگـذاری
اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز
قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولیـد پلـه و نـرده آمـاده سـاختمان مـیباشـد. ایـن
مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متـدولوژی فـوق ، ابتـدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صـورت خواهـد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیـز
شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مـورد نیـاز بـرای اجـرای طـرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات
مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید
است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد

رئوس مطالب
1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک 3(
2-1 -شماره تعرفه گمرکی
3-1 -شرایط واردات
4-1 -بررسی و ارائه استاندارد استاندارد
5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد
7-1 -بررسی کالاهای جایگزین جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
8-1 -بررسی اهمیت استراتژیکی استراتژیکی کالا در دنیای امروز
9-1 -کشورهای کشورهای عمده تولیدکننده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
10-1 -معرفی شرایط صادرات

1 – 1 – نام و کد محصول (آیسیک 3 (
محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع پله و نرده آمـاده سـاختمان مـیباشـد. ایـن محـصولات در
قسمت های داخلی ساختمان ها به عنوان دکور ، حفاظ و غیره کاربرد دارند.
با گسترش صنعت ساختمان سازی و ایجاد وضعیت تولید انبوه در آن ، سرعت سـاخت و سـاز و در
عین حال حفظ کیفیت در آن ، یکی از اصول بسیار مهم در این صنعت تلقی می گردد . امـروزه یکـی از
عوامل مهم در قیمت تمام شده یک ساختمان را می توان سرعت اجرا نام برد . به عنوان مثال ساختمانی
که در یک سال ساخت آن تکمیل گردد مسلما دارای قیمت تمام شده کمتر از همان ساختمان است کـه
در 18 ماه ساخت آن به پایان رسد . از طرف دیگـر وجـود تـورم شـدید در ایـن صـنعت کـه همـواره
گریبانگیر تولید کنندگان ساختمان است ، سبب می گردد که سیاست گذاری برای کاهش هر چه بیشتر
زمان اجرا یکی از امور اصلی سرمایه گذاران قرار گیرد .
با توجه بر شرایط ذکر شده در سالهای گذشته تولید مواد ، مصالح ، تجهیزات و ادوات مورد اسـتفاده
در این صنعت بصورت آماده نصب از گسترش بسیار خوبی برخوردار گردیده است . دیوارهـای آمـاده ،
درب و پنجره آماده ، اسکلت پیچ و مهره ای آماده و در نهایت پله و نرده آماده نصب که موضوع طرح
حاضر است ، از جمله اقدامات انجام شده در این باب است بطوریکـه در کلیـه مـوارد فـوق بـر خـلاف
سالهای دور که ساخت آنها در محل ساختمان مورد استفاده و یا در کارگاه های کوچک سـنتی صـورت

می گرفت ، تجهیزات فوق در کارخانه های صنعتی تولید و آماده مصرف باقی می ماند و لذا با سـفارش
خریدار ، تجهیز به محل ساختمان وی منتقل و در محل مورد نظر نصب می گردد .
پله و نرده آماده ساختمان یکی از ادواتی هستند که در بسیاری از ساختمان ها برای حفاظ ، تردد بین
طبقات ، دکور و غیره مورد استفاده قرار می گیرد .

این ادوات در اندازه ، مدل و جنس های مختلف ساخته و آماده می گردند و لذا با مراجعه مـشتری ،
امکان تحویل آن در حداقل زمان وجود دارد .

طرح تولید پله و نرده آماده ساختمان صفحه 5
انواع پله و نرده آماده
پله و نرده ها در قسمت های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند که لازم است بر حـسب
محل استفاده ادوات مناسب آن طراحی و تولید گـردد . از طـرف دیگـر مالکـان و یـا تولیـد کننـدگان
ساختمان بر اساس سلیقه و ارزش منطقه ای ساختمان ، متقاضی ادوات با کیفیت ، نمای ظـاهر و کـارائی
متفاوتی می باشند .
بنابر این طبقه بندی این ادوات بصورت زیر انجام می گیرد .

کلیه انواع مختلف پله و نرده آماده ساختمان دارای کد آیسیک واحد در طبقه بندی وزارت صـنایع
و معادن بوده و این کد 28111175 میباشد.
2 – 1 –شماره تعرفه گمرکی
با مراجعه به مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیری شده است کـه محـصولات
مورد مطالعه شماره تعرفه گمرکی مستقلی نداشته و در قالب انـواع مـصنوعات سـاخته شـده از آهـن و
فولاد طبقه بندی گردیده است و با توجه به اینکه در این گروه بسیاری از مـصنوعات مـشابه قـرار مـی
گیرد لذا نمی توان برآوردی از سهم پله و نرده آماده در این گروه انجام داد . لیکن در اینجا لازم به ذکر
است که انواع وارداتی این محصولات در بازار مشاهده شده است .
3-1 -شرایط واردات
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگـانی و بررسـی در گـروه محـصولات و
مصنوعات از آهن و فولاد و همچنین سایر فلزات ، نتیجهگیری شده است که محـدودیت خاصـی بـرای
واردات محصولات مورد مطالعه وجود ندارد.
لذا با پرداخت حقوق گمرکی که 40 – 55 درصد است ، امکان واردات وجود خواهد داشت.

++++++++++++++
دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد – پیام نور

پکیچ طرح های توجیهی

———————————————————————————————–
برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 150 الی 250 تومان…….طرح های کارا 50 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(دو میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل
اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی
1-اندازه زمین پروژه و قیمت آن
2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟
3-اندازه ساخت و ساز؟
4-بیان خدمات ارائه شده به مشتری
5-فاصله از آب و برق و گاز؟
6-لیست تجهیزات؟
——————————————
در صورت داشتن تراکنش های ناموفق اینجا کلیک کنید

لطفاً هر گونه مشکل در خرید و نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه – 09126264253

www.tojihi.com

سابقه سایت از سال 1390

طرح توجیهی امکان سنجی 750 تن پله و نرده آماده ساختمان 63 صفحه
قیمت : 4,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

توجه فرمائید

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *